ROMOMED

steag UEMTIlogo AFDJInstrumente StructuraleProgramul Operational Sectorial

Denumire proiect: 
Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrarilor de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi si Braila, km 375 - km 175
Acronim proiect: 
ROMOMED
Finantare: 

Fonduri nerambursabile UE-FEDR - 85%, respectiv 23.978.324 lei.
Finantare de la bugetul de stat - 15%, respectiv 4.231.469 lei.
Bugetul total al proiectului: 28.209.793 lei (8.146.884 Euro cu TVA)

Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3 - Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului, urmand sa monitorizeze evolutia factorilor de mediu pe sectorul fluviului Dunarea, cuprins intre Calarasi si Braila, km 375 si km 175.

In data de 21.06.2012 a fost semnat Contractul de finantare nr.110 aferent acestui proiect, intre AFDJ RA Galati, in calitate de beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial - Transport.

In data de 01.07.2013 s-a semnat Actul aditional nr.1 la Contractul de Finantare nr.110/21.06.2012, prin care s-au modificat procentele de finantare, respectiv 85% contributia UE - Fondul European de Dezvoltare Regionala, in loc de 71,12% cat era initial si 15% de la bugetul de stat in loc de 28,88% cat era initial.

Obiective: 

Obiectivul principal al proiectului este monitorizarea factorilor de mediu, ca urmare a implementarii proiectului "Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi-Braila -Etapa I".

Prezentul proiect a aparut ca o consecinta a recomandarilor Directiei Generale Mediu din cadrul Comisiei Europene si a cerintei prevazute in Acordul de mediu nr. 3/2007 emis de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Galati pentru derularea proiectului "Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi si Braila si masuri complementare" - masura ISPA 2005/RO/16/P/PT/003, in care s-a solicitat elaborarea unui program detaliat de monitorizare a impactului asupra mediului a lucrarilor hidrotehnice din cadrul masurii ISPA 2005/RO/16/P/PT/003, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene, astfel incat autoritatile romane sa fie pregatite sa actioneze pentru a reduce/elimina posibilele efecte negative asupra mediului a lucrarilor hidrotehnice.

Acoperire geografica: 
Proiectul se deruleaza pe teritoriul judetelor: Calarasi, Constanta, Ialomita, Braila.
Durata: 

Proiectul privind monitorizarea impactului asupra mediului a lucrarilor hidrotehnice se va desfasura pe o durata de 72 de luni, in 3 faze:

 • Faza 1: inainte de inceperea lucrarilor din cadrul proiectului "Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare, intre Calarasi si Braila, km 375 si km 175" pe o perioada de 4 luni, pentru a se putea stabili datele de referinta privind factorii biotici si abiotici;
 • Faza 2: pe toata durata de executie a lucrarilor hidrotehnice - 32 luni pentru a se putea observa influenta lucarilor asupra factorilor biotici si abiotoci;
 • Faza 3: postmonitorizare acestor factori dupa finalizarea lucrarilor, inca - 36 de luni. Aceasta ultima cerinta pentru postmonitorizarea de 3 ani a fost solicitata de D.G. Mediu din cadrul Comisiei Europene.
Activitati: 

In cadrul proiectului vor fi desfasurate urmatoarele activitati:

 • monitorizarea calitatii aerului;         
 • monitorizarea zgomotului;
 • monitorizarea solului;
 • monitorizarea hidromorfologica;
 • monitorizarea calitatii apei;
 • monitorizarea ihtiofaunei;
 • monitorizare flora si fauna acvatica;
 • monitorizarea florei si faunei terestre;
 • monitorizarea avifaunei;
 • monitorizarea activitatilor santierului;
 • urmarirea respectarii planului de prevenire a poluarilor.
Rolul AFDJ: 
AFDJ ca beneficiar al acestui proiect asigura managementul tehnic, admnistrativ si financiar prin intermediul Echipei de Management a Proiectului.
Beneficii: 
 • Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea transportului fluvial, ca mod de transport mai putin poluant;
 • Dezvoltarea retelei de transport intre Statele Membre ale Uniunii Europene.
Program monitorizare: 
Rapoarte: 
Prezentări

In vederea obtinerii, de catre entitatile relevante pentru proiect, a fisierelor cu informatii aferente bazei de date hidromorfologice si de telemetrie pentru proiectul "Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrarilor de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi-Braila, km375-km175", va rugam sa transmiteti o solicitare la adresa de e-mail: Decuseara Marius Virgil care sa contina urmatoarele precizari:

 • perioada de timp solicitata;
 • activitatea la care se refera solicitarea;
 • motivarea necesitatii furnizarii bazei de date.

Mentionam ca datele nu pot fi transmise tertilor dupa obtinere si nu pot fi utilizate in scop comercial. Entitatile relevante sunt considerate urmatoarele:

 • Comisia Europeana: DG Regio, DG Mediu, DG Move;
 • Ministerul Transporturilor;
 • Ministerul Fondurilor Externe;
 • Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice;
 • Autoritatile competente de mediu;
 • ONG-urile cu activitati de protectia mediului, autoritatile;
 • Asociatia Armatorilor.

DATE BRUTE INCDPM: Batimetrie, viteze, telemetrie, ian. - dec. 2015
DATE BRUTE INCDPM: Batimetrie, viteze, telemetrie, ian. - dec. 2016