Pentru anul 2024

Tarife lunare pentru prestatii cu navele/utilajele

Nr.crt. Denumirea tarifului pentru anul 2024
Nava/Utilaj Tarif 2024

Cu combustibilul, lubrifiantii, in sarcina beneficiarului euro/luna

1 Silistea 2:  Salanda maritima hidroclap autopropulsata 940 mc 31 250
2

Midia 17:  Salanda maritima hidroclap autopropulsata 940 mc 

32 039

 


INSTRUCTIUNI PENTRU APLICAREA TARIFELOR LUNARE CU CHELTUIELI LA BENEFICIAR, PENTRU PRESTII CU NAVELE SI UTILAJELE AFDJ RA GALATI

1. Tariful lunar se aplica proportional cu zilele lucrate din luna, dar nu pentru mai putin de o luna.

2. Tarifele se calculeaza pentru o perioada medie anuala de 30,5 zile pe luna.