Pentru anul 2023

Tarife lunare pentru prestatii cu navele/utilajele

Nr.crt. Denumirea tarifului pentru anul 2023
Nava/Utilaj Tarif 2023
Cu combustibilul, lubrifiantii, in sarcina beneficiarului euro/luna
1 Silistea 2:  Salandra maritima hidroclap autopropulsata 940 mc 26 303
2

Midia 17:  Salandra maritima hidroclap autopropulsata 940 mc 

27 464

 

INSTRUCTIUNI PENTRU APLICAREA TARIFELOR LUNARE CU CHELTUIELI LA BENEFICIAR, PENTRU PRESTII CU NAVELE SI UTILAJELE AFDJ RA GALATI

1. Tariful lunar se aplica proportional cu zilele lucrate din luna, dar nu pentru mai putin de o luna.

2. Tarifele se calculeaza pentru o perioada medie anuala de 30,5 zile pe luna.