Informatia de mediu

Accesul publicului la informatiile privind mediul conform HG 878 din 28.07.2005

Informatiile privind mediul cuprind date despre:

a)  starea elementelor de mediu, cum sunt aerul și atmosfera, apa, solul, suprafața terestră, peisajul și ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine și costiere, diversitatea biologică și componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum și interacțiunea dintre aceste elemente;

b) factorii, cum sunt substanțele, energia, zgomotul, radiațiile sau deșeurile, inclusiv deșeurile radioactive, emisiile, deversările și alte evacuări în mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de mediu prevăzute la lit. a);

c) măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt politicile, legislația, planurile, programele, convențiile încheiate între autoritățile publice și persoanele fizice și/sau juridice privind obiectivele de mediu, activitățile care afectează sau pot afecta elementele și factorii prevăzuți la lit. a) și b), precum și măsurile sau activitățile destinate să protejeze elementele prevăzute la lit. a);

d) rapoartele referitoare la implementarea legislației privind protecția mediului;

e) analizele cost-beneficiu sau alte analize și prognoze economice folosite în cadrul măsurilor și activităților prevăzute la lit. c);

f) starea sănătății și siguranței umane, inclusiv contaminarea, ori de câte ori este relevantă, a lanțului trofic, condițiile de viață umană, siturile arheologice, monumentele istorice și orice construcții, în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente,de factorii, măsurile şi activităţile prevăzute la lit. b) şi c);

Orice persoana care solicita informatii privind mediul are dreptul sa le primeasca, fara sa demonstreze ca are vreun interes specific in a afla respectivele informatii.

Primirea cererilor de informatii privind mediul si furnizarea raspunsurilor se realizeaza de catre compartimentele specializate de informare si relatii publice organizate in cadrul autoritatilor publice.

Cererile trebuie sa fie formulate cat mai clar. Limbajul obisnuit este suficient. Nu trebuie sa se cunoasca denumirea exacta a documentului, dar este bine sa se specifice cat mai clar ce se doreste.

Informatiile privind mediul se pun la dispozitia solicitantului cat mai repede posibil dar nu mai tarziu de o luna de la data primirii cererii. Acest termen poate fi extins pana la maxim doua luni daca volumul de informatii este prea mare si prea complex. In acest caz solicitantul este informat de prelungirea termenului.

Conform legii, autoritatea publica la care s-a apelat este obligata sa transmita cererea catre alta autoritate care detine informatia in maxim 15 zile de la depunerea solicitarii si sa informeze solicitantul despre acest lucru sau poate indruma direct solicitantul catre autoritatea publica la care considera ca este posibil sa fie depusa cererea de informatii.

Accesul la registrele si listele publice puse la dispozitia publicului si examinarea pe loc a informatiei solicitate se fac in mod gratuit. Eventualele costuri acopera tarifele pentru copiere si sunt suportate de catre solicitant.

O cerere poate fi respinsa

In cazul in care:

este in mod evident nerezolvabila;

este formulata intr-un mod general sau neclar;

priveste materiale in curs de completare sau documente ori date nefinalizate;

In cazul in care divulgarea informatiilor afecteaza:

proceduri confidentiale ale autoritatilor publice;

relatii internationale, securitatea publica sau apararea nationala;

cursul justitiei sau actiuni similare;

confidentialitatea unor informatii comerciale sau industriale daca acest lucru este prevazut de legislatia in vigoare;

drepturi de proprietate intelectuala;

confidentialitatea datelor personale sau a dosarelor privind o persoana fizica, daca acea persoana nu a consimtit la divulgarea catre public a informatiilor;

protectia mediului (exemplu: localizarea speciilor rare).

TIPUL INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL DETINUTA DE A.F.D.J. R.A. GALATI

Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati: Galati, Str. Portului Nr. 32; tel: 0236/460812, 460353, 460016; fax: 0236/460847 Adresa de email: secretariat@afdj.ro Adresa paginii de internet : www.afdj.ro
Denumirea Compartimentului specializat de informatii si relatii publice caruia I se poate adresa informatia: Serviciul Juridic, Recuperare Debite si Relatia cu Sindicatele Tel: 0236/460812, 460353, 460016; fax: 0236/460847 Adresa de email: secretariat@afdj.ro Persoana responsabila cu informatiile de interes public: Consilier Juridic Rada Pivniceru
TIPUL INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL DETINUTA DE A.F.D.J. R.A. GALATI
Nr. crt. Tipul informatiei privind mediul detinuta Conditii de disponibilizare a informatiei
Descriere succinta Denumire Cod
1 Localizare punct critic,adancimi puncte critice, temperatura atmosferica, temperaratura apa, presiune atmosferica, precipitatii in ultimele 24 h, inaltime de libera trecere la cablurile de peste Dunare, situatia ghetii, tendinte, data efectuarii masuratorilor buletinul hidrometeorologic pentru Dunare A2, A1 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare conform MODEL , Serviciul Juridic, Recuperare Debite si Relatia cu Sindicatele - Persoana responsabila cu informatiile de interes public; raspuns-material tehnoredactat/ format electronic în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
2 Compozitie, cantitati, tip instalatie analizata, tip combustibil, data analizei analize gaze evacuare la nave B1
3 Compozitie, cantitati, tip instalatie analizata, tip combustibil, data analizei analize gaze evacuare la centrala termica B1
4 Compozitie, cantitati, sursa, data analizei analiza apa uzata B1
5 Tip instalatie, localizare, tip analiza, nivel radioactiv analize la nivelul de radioactivitate la instalatia proprie B4
6 Tip deseu, cantitati, modalitatea de introducere in circuitul deseurilor, institutia colectoare fise de gestiune a deseurilor B5
7 Conditii de autorizare, program de conformare autorizatii de mediu B6
8 Tip deseu, cantitate, data predare colaborari cu societati specializate in colectarea deseurilor B8
9 Modalitate de actiune, modalitate de colaborare, modalitate de raportare plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale B11
10 Tip constructie, localizare realizare, intretinere si reparatii constructii hidrotehnice C2
11 Strategia de mentinere si imbunatatire a sistemului de management integrat Politica in domeniul sistemului de management integrat B9
12 Obiectivele calitate-mediu ale AFDJ RA Galati program de Management de Mediu B11
13 Starea sanatatii personalului AFDJ situatia starii de sanatate a personalului AFDJ C1

 

AUTORIZATII

GALATI

 

TULCEA

 

RAPORTARI PRIVIND MEDIUL

2024

 

2023

 

2022

 

MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU

2023

 

2022

 

ANUNTURI PUBLICE INFORMATIE DE MEDIU