Buletin informativ legea nr. 544/2001

Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu

A) Actul normativ care reglementeaza organizarea si functionarea regiei-H.G.nr.492/2003
B) Structura organizatorica (organigrama) si atributiile organelor de conducere si ale structurilor functionale
C) Coordonatele de contact, respectiv denumire, sediu, numere de telefon/fax, adresa de e-mail, inclusiv datele de contact ale subunitatilor
D) Programul de functionare
E) Programul de audiente
F) Informatii financiare - Bugetul de venituri si cheltuieli
G) Informații financiare - Bilantul contabil
H) Programele si strategiile proprii
I) Lista cuprinzand documentele de interes public
J) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
K) Modalităti de contestare in situatia in care persoana se consideră vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
    a) Reclamatie(1) - reclamație în situatia in care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informație prin refuz.
    b) Reclamatie(2) - reclamatie în situatia in care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informație prin neprimirea răspunsului.

AFDJ RA GALATI asigura accesul liber si neingradit al persoanelor la informatii de interes public, in temeiul si conditiile prevazute de Legea nr.544/2001 si H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.