Accesul la informatii de interes public si solutionarea petitiilor

- Persoana desemnată cu activitatea de asigurare a liberului acces la informațiile de interes public, precum si cu activitatea de soluționare a petițiilor: d-na Rada PIVNICERU.

- Date de contact:

* str. Portului, nr. 32, localitatea Galați, județul Galati, cod poștal 800025,

* email:pivniceru.rada@afdj.ro,

* telefon: 0236.460.016, interior 204,

* fax: 0236.460.847

ART. 1 - Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României. - extras din: LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001
Pentru o colaborare mai bună, în conformitate cu "Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public"  vă punem la dispoziţie următoarele:

a) Legea nr 544 din 2001 - descarcare

b) HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publicdescarcare

c) Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor - descarcare.

Orice cerere/reclamație administrativă poate fi transmisa Regiei Autonome Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati, prin una din urmatoarele modalitati:

-  fax la numărul: 0236-460847

- prin poștă pe adresa Adminsitratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati – Strada Portului, nr. 32, Galati

- prin depunere la Registratura Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos RA Galati – Strada Portului, nr. 32, Galati

In timpul programului de lucru de Luni - Joi (8.00 -16.30) si Vineri (8.00-14.00).

Model formular de solicitare informatii publice
Modalităti de contestare:
a) Reclamație(1) Reclamatie in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatie prin refuz.
b) Reclamație(2) Reclamatie in situatia în care persoana se consideră vatamata in privinta dreptului de acces la informatie prin neprimirea raspunsului.
Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de catre AFDJ R.A Galati.
Lista cuprinzând documentele și/sau informațiile de interes public - la nivelul regiei
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2016
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2017
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2019
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2020
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2021
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2022
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2023
Raport de analiză a activității proprii de soluţionare a petiţiilor pe anul 2020
Raport de analiză a activității proprii de soluţionare a petiţiilor pe trimestrul I al anului 2021
Raport de analiză a activității proprii de soluţionare a petiţiilor pe anul 2021
Raport de analiză a activității proprii de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I al anului 2022
Raport de analiză a activității proprii de soluţionare a petiţiilor pe anul 2022
Raport de analiză a activității proprii de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I al anului 2023
Raport de analiză a activității proprii de soluţionare a petiţiilor pe anul 2023
Raport de analiză a activității proprii de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I al anului 2024