E-petitie

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare) 

Petitiile pot fi transmise catre AFDJ RA Galati prin una din urmatoarele modalitati: 
 

  • prin transmiterea prin posta pe adresa Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati – Strada Portului, nr. 32, Galati,
  • prin posta electronica la adresa petitie@afdj.ro, Adminsitratiei Fluviale a Dunarii de Jos RA Galati – Strada Portului, nr. 32, Galati,
  • prin fax la nr 0236-460847,
  • prin depunere la Registratura, în timpul programului de lucru Luni - Joi (8.00 -16.30) si Vineri (8.00-14.00).