PILOTAJ

In conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 22/1999, republicata, privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, serviciile de siguranta in porturi si pe caile navigabile se desfasoara sub controlul statului, prin minister.

Sunt considerate servicii de siguranta, pilotajul navelor maritime la intrarea si iesirea din porturi, intre danele aceluiasi port si pe caile navigabile interioare. Prin Ordinul de Ministru nr. 635/2010, ministerul a stabilit porturile, caile navigabile interioare, zonele sau portiunile din aceste zone, precum si categoriile de nave, pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu. Pilotajul navelor maritime pe sectorul de Dunare cuprins intre rada Sulina si Braila se desfasoara in conformitate cu prevederile Conventiei despre regimul navigatiei pe Dunare, semnat la Belgrad in data de 18 august 1948, ratificata de Romania prin Decretul nr. 298/1948.

In conformitate cu dispozitiile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1008/2012, modificat la Art. 2, Alin. 2 cu dispozitiile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 708/2017, pilotajul navelor maritime pe sectorul de Dunare cuprins intre rada portului Sulina si Braila, portul Sulina, precum si manevrele de sosire si plecare din porturile Sulina, Tulcea, Galati si Braila, se asigura de catre Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati, prin corpul propriu de piloti.

Pentru anul 2022

TARIFELE DE PILOTAJ aplicate de către Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi Brăila, manevrele de intrare/ieşire în/din porturile Sulina, Tulcea, Galaţi şi Brăila, precum şi pentru pilotajul în aceste porturi

 

A. PILOTAJ DE MANEVRA

I. Pilotarea navelor la sosirea sau plecarea în/din portul Sulina (trecerea Barei Sulina): 

TRB TARIF 2022
Nave pana la 100 TRB 408$
Nave de la 101 la 5000 TRB 403$ + (TRBx0,050$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 413$ + (TRBx0,049$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 423$ + (TRBx0,048$)
Nave peste 30001 TRB 453$ + (TRBx0,047$)

II. Pilotarea navelor la manevra de acostare sau plecare in/din portul Sulina, precum si pentru efectuarea manevrei de bunker in zona Mm 60 - 61, fara imbarcare/debarcare pilot:

TRB TARIF 2022
Nave pana la 100 TRB 30$
Nave de la 101 la 2000 TRB 27$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 87$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 174$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 314$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 344$ + (TRBx0,026$)

III.Pilotarea navelor la manevra de mutare de la o dana la alta , in portul Sulina:

TRB TARIF 2022
Nave pana la 100 TRB 30$
Nave de la 101 la 2000 TRB 27$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 87$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 174$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 314$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 344$ + (TRBx0,026$)

IV.Pilotarea navelor la manevra de acostare sau plecare in/din portul Tulcea, manevra de acostare in porturile Galati, Braila, preluarea navelor la intrarea in zona in care pilotajul devine obligatoriu, respectiv la km 175 (Mm 94), cand nava vine de pe linia de sus - din amonte:

TRB TARIF 2022
Nave pana la 100 TRB 157$
Nave de la 101 la 2000 TRB 154$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 214$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 301$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 441$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 471$ +(TRBx0,026$)

V.Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora la intrarea în zona în care pilotajul devine obligatoriu, respectiv la Mm 44, când nava vine de pe Bratul Chilia - Canalul Bâstroe:

TRB TARIF 2022
Nave pana la 100 TRB 284$
Nave de la 101 la 2000 TRB 281$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 341$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 428$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 568$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 598$ + (TRBx0,026$)

VI.Pilotarea navelor la manevra de acostare la Mm 60 sau plecare de la Mm 60, cu imbarcare/debarcare pilot:

TRB TARIF 2022
Nave pana la 100 TRB 635$
Nave de la 101 la 2000 TRB 632$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 692$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 779$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 919$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 949$ + (TRBx0,026$)

VII.Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora din zona portului  Reni:

TRB TARIF 2022
Nave pana la 100 TRB 514$
Nave de la 101 la 2000 TRB 511$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 571$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 658$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 798$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 828$ + (TRBx0,026$)

VIII.Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora din zona portului Giurgiulesti:

TRB TARIF 2022
Nave pana la 100 TRB 454$
Nave de la 101 la 2000 TRB 451$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 511$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 598$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 738$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 768$ + (TRBx0,026$)

IX. Pilotarea navelor la manevra de plecare din porturile Galati si Braila:

TRB TARIF 2022
Nave pana la 100 TRB 166$
Nave de la 101 la 2000 TRB 163$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 223$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 310$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 450$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 480$ + (TRBx0,026$)

XPilotarea navelor la manevra din dana in dana, din dana in rada (zona de ancoraj), din rada (zona de ancoraj) in dana, sau intre zonele de ancoraj, in porturile Braila, Galati, Tulcea:

TRB TARIF 2022
Nave pana la 100 TRB 287$
Nave de la 101 la 2000 TRB 284$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 344$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 431$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 571$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 601$ + (TRBx0,026$)

B. PILOTAJ DE LINIE

Prestatia privind pilotajul navelor pe Dunărea maritimă din portul Sulina pana la km 175 (si retur) sau intre porturi/pozitii intermediare (Tulcea, Reni, Giurgiulesti, Galati, Braila, etc.) se aplica proportional cu distanta parcursa:

Pilotarea navelor pe Dunărea maritimă pe relatia Sulina – Km 175 (Mm94), Km 175 (Mm94) - Sulina:

TRB TARIF 2022
Nave pana la 100 TRB 450$
Nave de la 101 la 1000 TRB 445$ + (TRBx0,060$)
Nave de la 1001 la 5000 TRB 455$ + (TRBx0,050$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 480$ + (TRBx0,045$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 530$ + (TRBx0,040$)
Nave peste 30001 TRB 680$ + (TRBx0,035$)

C. Folosirea pilotinelor pentru debarcarea piloţilor în situaţia în care navele rămân la ancoră in zona porturilor Sulina, Tulcea, Mm 60, Reni, Giurgiulesti, Galaţi, Brăila sau pentru navele care ies din zona în care pilotajul este obligatoriu, respectiv Mm 44 , Km 175 (Mm94), precum si cazul in care comanda pentru pilotaj este anulata de catre agent sau comandantul navei dupa ora la care s-a comandat inceperea prestatiei:

Debarcare pilot TARIF/PRESTAŢIE
Bara Sulina 378 $
Tulcea 127 $
Galati, Braila si in zona Km 175 121 $
Mm 44 254 $
Giurgiulesti 424 $
Reni 484 $
Mm 60 605 $

D. In cazul in care pilotul asteapta la bordul pilotinei imbarcarea la bordul navei pentru care s-a solicitat prestarea serviciului de pilotaj: 

Prestatie TARIF/PRESTAŢIE
Bara Sulina 218 $/ora
Porturile Tulcea, Mm 44 156 $/ora
Braila, Galati, Km 175, Reni, Giurgiulesti, Mm 60 150 $/ora

E. Disponibilizarea pilotului la bordul navei maritime, fără a efectua prestaţia, se tarifeaza cu 29 $/ora.

NOTA:

 1. I.    Pentru prestațiile efectuate în zilele de sâmbăta, duminica şi sărbători legale, tarifele se majorează cu 10% (de vineri ora 18.00 până luni ora 6.00 sau similar).
  II.    Pentru prestațiile efectuate la nave cu mărfuri periculoase la bord, tarifele se majorează cu 15%.
  III.    Pentru prestațiile efectuate la nave / părți de navă fără motorul principal în funcțiune, sau care nu sunt dotate cu motor, tariful se majorează cu 100%. 
  IV.    Pentru manevrele efectuate "pe parâmă" tariful se reduce cu 50%.
  V.    Situațiile în care se tarifează prezența pilotului la bordul navei, fără a efectua prestația:
  1.    Nava navighează aval pentru ieșire la Marea Neagră timp în care bara Sulina se declară impracticabilă. Există posibilitatea ca nava să poată ancora într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului dar nu se dorește acest lucru de către comandantul sau agentul navei;
  2.    Nava navighează aval pentru ieșirea la Marea Neagră timp în care condițiile hidrometeorologice la Bara Sulina devin nefavorabile pentru debarcarea pilotului. La solicitările agentului navei conducerea
  Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi aprobă ieșirea navei la Marea Neagră cu pilotul la bordul ei şi debarcarea acestuia în primul port român sau străin, urmând ca returul în portul de îmbarcare al pilotului să fie pe cheltuiala navei – se va tarifa pilot disponibil la bordul navei din momentul trecerii Barei Sulina până când pilotul este debarcat în primul port (român sau străin);
  3.    Cu toate că bara Sulina este deja declarată impracticabilă, navele pleacă din terțe porturi având destinația Marea Neagră, indiferent dacă există sau nu posibilitatea ancorării navei într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului;
  4.    Dacă în momentul în care se solicită efectuarea voiajului amonte / aval există deja fenomenul de ceață în locația de unde pleacă nava, se calculează pilot disponibil la bordul navei;
  5.    Din cauza unor prevederi legislative navigația pe timpul nopții în aval de Mm 44 (pentru toate navele) şi amonte după Mm 35 (doar pentru navele care transportă mărfuri periculoase) este interzisă;
  6.    Dacă agentul navei comandă prezența piloților la Mm 44, Reni, Giurgiulești, Mm 61 sau Km 175 (Mm 94) dar navele ce trebuiau pilotate nu ajung în zonă la ora solicitată de agent, piloții așteaptă în pilotină sosirea navei, caz în care se tarifează pilot disponibil la bordul navei și suplimentar prestația pilotinei (aplicându-se cumulativ tarifele prevăzute la punctele E și D).
  7.    Dacă prestația este anulată, tariful de pilot disponibil la bord se va aplica din momentul plecării șalupei până la întoarcerea acesteia în port;
  8.    Nava este oprită din voiaj pentru efectuarea controlului de intrare/ieșire din țară; 
  9.    Nava nu este gata de plecare la ora comandată de agentul navei;
  10.    Nava are defecțiuni la diverse instalații ce nu îi permit continuarea navigației; 
  11.    Nava este oprită de către organele de căpitănie pentru cercetarea unor evenimente în care a fost implicată;
  12.    Hotărârea comandantului navei de a nu mai naviga, cu reținerea pilotului la bordul navei.
  VI.    Situațiile în care nu se tarifează prezența pilotului la bordul navei, fără a efectua prestația:
     1.    Nava navighează aval pentru ieșire la Marea Neagră timp în care Bara Sulina se declară impracticabilă. Nu există posibilitatea ca nava să ancoreze într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului fără ca acest fapt să presupună întoarcerea sau abaterea navei de la traseul avut;
     2.    În timpul efectuării voiajului amonte/aval apare fenomenul de ceață și este necesară staționarea navei la ancoră;
     3.    Regia Autonomă «Administrația Fluvială a Dunării de Jos» Galați, Autoritatea Navală Română, Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Maritime« SA Galați închid navigația pe anumite sectoare ale Dunării maritime și/sau ale Canalului Sulina (Ziua marinei, efectuare transport special, eveniment de navigație al unei terțe nave, etc.) precum și în cazurile în care nava este blocată în gheață și nu poate ajunge la destinație sau la o zonă în care este permisă debarcarea pilotului;
     4.    Nava staționează într-o zonă în care nu este permisă debarcarea pilotului și nu există posibilitatea ajungerii la o zonă în care debarcarea pilotului este permisă fără a presupune întoarcerea sau abaterea navei de la traseul ei, excepție făcând situațiile prezentate mai sus.
  VII.    Alte instrucțiuni de aplicare:
  1.    Pentru prestațiile efectuate cu nave legate solidar (la braț) se va calcula o singură prestație cu valoarea însumată a TRB-ului celor două nave și va fi desemnat un singur pilot.
  2.    Pentru prestațiile efectuate cu pilotinele la transporturile speciale (ansambluri de nave legate) se va calcula o singură cursă dus – întors a pilotinei.
  3.    Calculul prestației de pilotaj pentru pilot disponibil la bord se efectuează la timpul efectiv prestat.
  4.    Calcularea tarifelor de pilotaj de linie se va efectua proporțional cu distanța parcursă, considerând poziția porturilor după cum urmează:
     a) Sulina la Mm 0;
     b) Tulcea la Mm 39;
     c) Reni la Mm 69;
     d) Giurgiulești la Mm 72;
     e) Galați la Mm 81;
     f) Brăila la km 170 (Mm 92).
  5. Folosirea pilotinelor pentru îmbarcarea – debarcarea piloților nu va fi facturată separat, contravaloarea acestora fiind cuprinsă în tarife. Pilotinele se tarifează separat doar pentru debarcarea piloților în situația în care navele rămân la ancoră în zona porturilor Sulina, Tulcea, Mm 60, Reni, Giurgiulești, Galați, Brăila sau pentru navele care ies din zona în care pilotajul este obligatoriu, respectiv Mm 44, Km 175, precum și in cazul in care comanda pentru pilotaj este anulată de către agentul sau comandantul navei după ora la care s-a comandat începerea prestației.