PILOTAJ

 

In conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 22/1999, republicata, privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, serviciile de siguranta in porturi si pe caile navigabile se desfasoara sub controlul statului, prin minister.

Sunt considerate servicii de siguranta, pilotajul navelor maritime la intrarea si iesirea din porturi, intre danele aceluiasi port si pe caile navigabile interioare. Prin Ordinul de Ministru nr. 635/2010, ministerul a stabilit porturile, caile navigabile interioare, zonele sau portiunile din aceste zone, precum si categoriile de nave, pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu. Pilotajul navelor maritime pe sectorul de Dunare cuprins intre rada Sulina si Braila se desfasoara in conformitate cu prevederile Conventiei despre regimul navigatiei pe Dunare, semnat la Belgrad in data de 18 august 1948, ratificata de Romania prin Decretul nr. 298/1948.

In conformitate cu dispozitiile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1008/2012, modificat la Art. 2, Alin. 2 cu dispozitiile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 708/2017, pilotajul navelor maritime pe sectorul de Dunare cuprins intre rada portului Sulina si Braila, portul Sulina, precum si manevrele de sosire si plecare din porturile Sulina, Tulcea, Galati si Braila, se asigura de catre Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati, prin corpul propriu de piloti.

 


Pentru anul 2024

TARIFELE DE PILOTAJ aplicate de către Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi Brăila, manevrele de intrare/ieşire în/din porturile Sulina, Tulcea, Galaţi şi Brăila, precum şi pentru pilotajul în aceste porturi

 

A. PILOTAJ DE MANEVRA

I. Pilotarea navelor la sosirea sau plecarea în/din portul Sulina (trecerea Barei Sulina): 

TRB TARIF 2024
Nave pana la 100 TRB 543$
Nave de la 101 la 5000 TRB 538$ + (TRBx0,050$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 548$ + (TRBx0,049$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 558$ + (TRBx0,048$)
Nave peste 30001 TRB 588$ + (TRBx0,047$)

II. Pilotarea navelor la manevra de acostare sau plecare in/din portul Sulina, precum si pentru efectuarea manevrei de bunker in zona Mm 60 - 61, fara imbarcare/debarcare pilot:

TRB TARIF 2024
Nave pana la 100 TRB 35$
Nave de la 101 la 2000 TRB 32$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 92$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 179$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 319$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 349$ + (TRBx0,026$)

III.Pilotarea navelor la manevra de mutare de la o dana la alta , in portul Sulina:

TRB TARIF 2024
Nave pana la 100 TRB 35$
Nave de la 101 la 2000 TRB 32$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 92$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 179$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 319$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 349$ + (TRBx0,026$)

IV.Pilotarea navelor la manevra de acostare sau plecare in/din portul Tulcea, manevra de acostare in porturile Galati si Braila, preluarea navelor la intrarea in zona in care pilotajul devine obligatoriu, respectiv la km 175 (Mm 94), cand nava vine de pe linia de sus - din amonte:

TRB TARIF 2024
Nave pana la 100 TRB 267$
Nave de la 101 la 2000 TRB 264$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 324$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 411$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 551$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 581$ +(TRBx0,026$)

V.Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora la intrarea în zona în care pilotajul devine obligatoriu, respectiv la Mm 44, când nava vine de pe Bratul Chilia - Canalul Bâstroe:

TRB TARIF 2024
Nave pana la 100 TRB 399$
Nave de la 101 la 2000 TRB 396$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 456$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 543$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 683$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 713$ + (TRBx0,026$)

VI.Pilotarea navelor la manevra de acostare la Mm 60 sau plecare de la Mm 60, cu imbarcare/debarcare pilot:

TRB TARIF 2024
Nave pana la 100 TRB 847$
Nave de la 101 la 2000 TRB 844$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 904$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 991$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 1131$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 1161$ + (TRBx0,026$)

VII.Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora din zona portului  Reni:

TRB TARIF 2024
Nave pana la 100 TRB 731$
Nave de la 101 la 2000 TRB 728$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 788$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 875$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 1015$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 1045$ + (TRBx0,026$)

VIII.Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora din zona portului Giurgiulesti:

TRB TARIF 2024
Nave pana la 100 TRB 615$
Nave de la 101 la 2000 TRB 612$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 672$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 759$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 899$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 929$ + (TRBx0,026$)

IX. Pilotarea navelor la manevra de plecare din porturile Galati si Braila:

TRB TARIF 2024
Nave pana la 100 TRB 285$
Nave de la 101 la 2000 TRB 282$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 342$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 429$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 569$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 599$ + (TRBx0,026$)

X. Pilotarea navelor la manevra din dana in dana, din dana in rada (zona de ancoraj), din rada (zona de ancoraj) in dana, sau intre zonele de ancoraj, in porturile Braila, Galati, Tulcea:

TRB TARIF 2024
Nave pana la 100 TRB 517$
Nave de la 101 la 2000 TRB 514$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 574$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 661$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 801$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 831$ + (TRBx0,026$)

B. PILOTAJ DE LINIE

Prestatia privind pilotajul navelor pe Dunărea maritimă din portul Sulina pana la km 175 (si retur) sau intre porturi/pozitii intermediare (Tulcea, Reni, Giurgiulesti, Galati, Braila, etc.) se aplica proportional cu distanta parcursa:

Pilotarea navelor pe Dunărea maritimă pe relatia Sulina – Km 175 (Mm94), Km 175 (Mm94) - Sulina:

TRB TARIF 2024
Nave pana la 100 TRB 525$
Nave de la 101 la 1000 TRB 520$ + (TRBx0,060$)
Nave de la 1001 la 5000 TRB 530$ + (TRBx0,050$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 555$ + (TRBx0,045$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 605$ + (TRBx0,040$)
Nave peste 30001 TRB 755$ + (TRBx0,035$)

C. Folosirea pilotinelor pentru debarcarea piloţilor în situaţia în care navele rămân la ancoră in zona porturilor Sulina, Tulcea, Mm 60, Reni, Giurgiulesti, Galaţi si Brăila sau pentru navele care ies din zona în care pilotajul este obligatoriu, respectiv Mm 44 , km 175 (Mm94), precum si cazul in care comanda pentru pilotaj este anulata de catre agentul sau comandantul navei, dupa ora la care s-a comandat inceperea prestatiei :

Debarcare pilot TARIF/PRESTAŢIE
Bara Sulina 508 $
Tulcea 182 $
Galati, Braila si in zona Km 175 232 $
Galati, Braila si Tulcea manevre în porturi din dană - dană sau din radă in dana 464 $
Mm 44 364 $
Giurgiulesti 580 $
Reni 696 $
Mm 60 812 $

D. In cazul in care pilotul asteapta la bordul pilotinei imbarcarea la bordul navei maritime pentru care s-a solicitat prestarea serviciului de pilotaj:  

Prestatie TARIF/PRESTAŢIE
Bara Sulina 287 $/ora
Porturile Tulcea, Mm 44 215 $/ora
Reni, Giurgiulesti, Mm 60, Braila, Galati, km 175 265 $/ora

E. Disponibilizarea pilotului la bordul navei maritime, fără a efectua prestaţia, se taxeaza cu 33 $/ora.


NOTE:

    I. Pentru prestaţiile efectuate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, tarifele se majorează cu 10% (de vineri, ora 18.00, până luni, ora 6.00, sau similar).

    II. Pentru prestaţiile efectuate la nave cu mărfuri periculoase la bord, tarifele se majorează cu 15%  (navele tanc in balast sunt exceptate doar daca prezinta certificat de gaz-free sau transporta marfa nepericuloasa).

    III. Pentru prestaţiile efectuate la nave/părţi de navă fără motorul principal în funcţiune sau care nu sunt dotate cu motor, tariful se majorează cu 100%.

    IV. Pentru manevrele efectuate "pe parâmă" tariful se reduce cu 50%.

    V. Situaţiile în care se tarifează prezenţa pilotului la bordul navei, fără a efectua prestaţia:

    1. nava navighează aval pentru ieşire la Marea Neagră timp în care bara Sulina se declară impracticabilă. Există posibilitatea ca nava să poată ancora într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului, dar nu se doreşte acest lucru de către comandantul sau agentul navei;

    2. nava navighează aval pentru ieşirea la Marea Neagră, timp în care condiţiile hidrometeorologice la Bara Sulina devin nefavorabile pentru debarcarea pilotului. La solicitările agentului navei, conducerea Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi aprobă ieşirea navei la Marea Neagră cu pilotul la bordul ei şi debarcarea acestuia în primul port românesc sau străin, urmând ca returul în portul de îmbarcare al pilotului să fie pe cheltuiala navei - se va tarifa pilot disponibil la bordul navei din momentul trecerii Barei Sulina până când pilotul este debarcat în primul port (românesc sau străin);

    3. cu toate că Bara Sulina este deja declarată impracticabilă, navele pleacă din terţe porturi având destinaţia Marea Neagră, indiferent dacă există sau nu posibilitatea ancorării navei într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului;

    4. dacă în momentul în care se solicită efectuarea voiajului amonte/aval există deja fenomenul de ceaţă în locaţia de unde pleacă nava, se calculează pilot disponibil la bordul navei;

    5. intreruperea voiajului, din cauza unor prevederi legislative privind interzicerea navigatiei  pe timpul nopţii în aval de Mm 44 (pentru toate navele) şi/sau amonte dupa Mm 35 (doar pentru navele ce transportă mărfuri periculoase);

    6. dacă agentul navei comandă prezenţa piloţilor la Mm 44, Reni, Giurgiuleşti, Mm 61 sau km 175 (Mm 94), dar navele ce trebuiau pilotate nu ajung în zonă la ora solicitată de agent, piloţii aşteaptă în pilotină sosirea navei, caz în care se tarifează pilot disponibil la bordul navei şi suplimentar prestaţia pilotinei (aplicându-se cumulativ tarifele prevăzute la punctele E şi D);

    7. dacă prestaţia este anulată, tariful de pilot disponibil la bord se va aplica din momentul plecării şalupei până la întoarcerea acesteia în port;

    8. nava este oprită din voiaj pentru efectuarea controlului de intrare/ieşire în/din ţară;

    9. nava nu este gata de plecare la ora comandată de agentul navei;

    10. nava are defecţiuni la diverse instalaţii ce nu îi permit continuarea navigaţiei;

    11. nava este oprită de către organele de căpitănie pentru cercetarea unor evenimente în care a fost implicată;

    12. hotărârea comandantului navei de a nu mai naviga, cu reţinerea pilotului la bordul navei.

    VI. Situaţiile în care nu se tarifează prezenţa pilotului la bordul navei, fără a efectua prestaţia:

    1. nava navighează aval pentru ieşire la Marea Neagră, timp în care Bara Sulina se declară impracticabilă. Nu există posibilitatea ca nava să ancoreze într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului fără ca acest fapt să presupună întoarcerea sau abaterea navei de la traseul avut;

    2. în timpul efectuării voiajului amonte/aval apare fenomenul de ceaţă şi este necesară staţionarea navei la ancoră;

    3. Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, Autoritatea Navală Română, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi închid navigaţia pe anumite sectoare ale Dunării maritime şi/sau ale Canalului Sulina (Ziua Marinei, efectuare transport special, eveniment de navigaţie al unei terţe nave etc.), precum şi în cazurile în care nava este blocată în gheaţă şi nu poate ajunge la destinaţie sau la o zonă în care este permisă debarcarea pilotului;

    4. nava staţionează într-o zonă în care nu este permisă debarcarea pilotului şi nu există posibilitatea ajungerii la o zonă în care debarcarea pilotului este permisă fără a presupune întoarcerea sau abaterea navei de la traseul ei, excepţie făcând situaţiile prezentate mai sus.

    VII. Alte instrucţiuni de aplicare:

    1. pentru prestaţiile efectuate cu nave legate solidar (la braţ) se va calcula o singură prestaţie cu valoarea însumată a TRB-ului celor două nave şi va fi desemnat un singur pilot;

    2. pentru prestaţiile efectuate cu pilotinele la transporturile speciale (ansambluri de nave legate) se va calcula o singură dus-întors a pilotinei;

    3. calculul prestaţiei de pilotaj pentru pilot disponibil la bord se efectuează la timpul efectiv prestat;

    4. calcularea tarifelor de pilotaj de linie se va efectua proporţional cu distanţa parcursă, considerând poziţia porturilor după cum urmează:

    a) Sulina la Mm 0;

    b) Tulcea la Mm 39;

    c) Reni la Mm 69;

    d) Giurgiuleşti la Mm 72;

    e) Galaţi la Mm 81;

    f) Brăila la km 170 (Mm 92);

    5. folosirea pilotinelor pentru îmbarcarea-debarcarea piloţilor nu va fi facturată separat, contravaloarea acestora fiind cuprinsă în tarife. Pilotinele se tarifează separat doar pentru debarcarea piloţilor în situaţia în care navele rămân la ancoră în zona porturilor Sulina, Tulcea, Mm 60, Reni, Giurgiuleşti, Galaţi şi Brăila sau pentru navele care ies din zona în care pilotajul este obligatoriu, respectiv Mm 44, km 175, precum şi în cazul în care comanda pentru pilotaj este anulată de către agentul sau comandantul navei după ora la care s-a comandat începerea prestaţiei.