Tarife pentru prestatii diverse

Pentru anul 2024

1. Tarife de stationare in dane

Nr.

Crt.

Denumire tarif Tarif 2024 Unitate de masura
1 Tarif stationare constructii plutitoare in dane 64,50 euro/luna
2 Tarif stationare nave maritime in dane 9,20 euro/nava/zi
3 Tarif stationare nave fluviale in dane 3,10 euro/nava/zi
4 Tarif stationare nave de agrement in dane sau nave care stationeaza la cheu 1,10 euro/nava/zi

2. Tarife diverse

Nr.

Crt.

Denumire tarif Tarif 2024 Unitate de masura
1 Tarif pentru eliberarea de informații hidrometeorologice în vederea obținerii certificatului de forță majoră de la Camera de Comerț si Industrie 21 euro/port x an
2 Tarif pentru eliberarea de situații centralizatoare date hidrometeorologice (cote, adâncimi, temperaturi, gheață) 29 euro/port x an
3 Tarif pentru acordarea de aviz pentru case de vacanță 166 euro/aviz
4 Tarif pentru  eliberarea  avizului de extracții produse de balastieră 655 euro/aviz
5 Tarif pentru eliberarea avizului pentru stabilirea și aprobarea locurilor pentru deversarea materialului dragat, pentru lucrări legate de bazine portuare, canale de legătură, canale și guri de deversare, bazine plutitoare, baze de agrement, amenajări piscicole în albia Dunării, stabilirea și aprobarea punctelor de trecere bacuri (mal-mal) 492 euro/aviz
6 Tarif pentru eliberarea avizului pentru lucrări legate de stabilirea amplasamentului pentru pontoane de acostare, flotoare sau alte utilaje și dispozitive plutitoare 315 euro/aviz
7 Tarif pentru eliberarea avizului pentru lucrări de subtraversare sau supratraversare albie, poduri, construcții hidrotehnice adiacente albiei (stații pompare, dane și terminale petroliere, dane încărcare – descărcare cariera, dane încărcare – descărcare cereale), lucrări de apărare maluri, diguri, lucrări de consolidare maluri sau alte lucrări ce pot influenta morfologia albiei, regimului hidraulic cu efecte în timp pentru desfășurarea navigației, scurgerea gheții 655 euro/aviz
8 Tarif pentru eliberarea avizului pentru punct izolat 257 euro/aviz
9 Tarif aplicat la extracția produselor de balastieră pentru compensarea efortului suplimentar depus de Administrație prin dragajul la punctele critice de pe Dunărea fluvială 2,29 euro/tona
10 Tarif pentru eliberarea de situații statistice (istorice) date hidrometeorologice (cote, adâncimi, temperaturi, gheață) diverse perioade mai mari de 1 an (ex.: 10 ani, 50 ani, etc.) 0,14 euro/port x an
11 Tarif pentru masurare cu ultrasunete a grosimii tablelor si a elementelor de osatura ce intra in componenta navelor aflate sub supravegherea A.N.R. 6 euro/punct
12 Tarif pentru executarea de masuratori cu nava de tip Donaris 451 euro/km2
13 Tarif pentru prelucrarea datelor rezultate in urma  masuratorilor executate cu nava de tip Donaris 2029 euro/km2
14 Verificarea si aprobarea evaluarii securitatii facilitatilor portuare si  avizarea planurilor de securitate ale facilitatilor portuare 2510 euro/aviz
15 Efectuarea auditului extern ISPS, initial, anual, suplimentar sau de reconfirmare si eliberarea/acordarea vizei anuale a Declaratiei de conformitate 2757 euro/aviz
16 Tarif de masuratori pentru calculul TRN Sulina si eliberarea certificatului de tonaj in vederea tranzitarii Canalului Sulina 486 USD/certificat