Dezbatere Publica

 

 

Anunt Public

 

Administratia  Fluviala a Dunarii de Jos R.A.  Galati supune dezbaterii  publice proiectele de contract - cadru pentru prestari servicii,  respectiv:

1. Pentru  pilotajul  navelor  maritime  si fluvio-maritime  pe portiunea  cuprinsa  intre  rada maritima  Sulina  si portul  comercial  Braila (Km  175)  si  in  porturile  situate  pe acest sector, acordarea de asistenta tehnica cu remorchere, la operatiunile de manevra si de pilotaj al navelor in porturi, bazine si rade portuare si in punctele critice de pe Dunare, cuprinse intre rada portului Sulina si Km 175 inclusiv, potrivit indicatiilor pilotului si cu acordul comandantului  navei;  intrarea,  iesirea  si trecerea navelor  prin  Canalul Sulina; alte prestatii (masuratori si eliberarea certificatelor de tonaj, etc.);

Proiect de contract-cadru prestari servicii agenturare.pdf

2. Pentru  asigurarea  stationarii   navelor / constructiilor  plutitoare  apartinand  tertilor  in danele administrate de A.F.D.J R.A.  Galati;

Proiect de contract-cadru prestari servicii de stationare in dana.pdf

In termen de 90 de zile de la publicarea proiectelor, asociatiile patronale si profesionale, reprezentative si legal constituite, precum si federatiile sindicale reprezentative care isi desfasoara activitatea in respectivul port pot formula observatii/propuneri la proiectul publicat (art.40^1, alin. (2) din OG 22/1999 *** Republicata privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare).

 

Observatiile/propunerile pot fi transmise la:

A.F.D.J.  RA Galati
Email: secretariat@afdj.ro
Fax: 0236/460847
Registratura  companiei  cu sediul in,  str.  Portului, nr.32,  Galati.
Tel: 0236/460812, 0236/460016,  0236/460353
 

Termen publicare proiect: 31.08.2018
Termen lirnita pentru formulare observatii/propunen:  29.11.2018