FAIRway DANUBE

sigla fairway

Denumire proiect: 
FAIRway Danube
Finantare: 

Proiectul FAIRway - Implementarea Master Planului pentru Reabilitarea si intretinerea senalului pe Dunare

Finantarea proiectului: proiectul a fost aprobat la finantare in cadrul Apelului  CEF Transport 2014 pentru proiecte multianuale, Obiectivul de finantare 4 - Apelul specific pentru Fonduri de Coeziune, Prioritatea 1 - Proiecte pre-identificate pe coridoarele retelei centrale – cai navigabile interioare si porturi.

Proiectul beneficiaza de 85% finantare UE si 15% finantare de la bugetul de stat.

Bugetul total al proiectului este de 23.357.255 euro, din care bugetul AFDJ este de 8.562.778,15 euro

           

Obiective: 

Obiectivul principal al proiectului

            Serviciile de transport pe Dunare viabile din punct de vedere economic sunt dependente de conditiile unui senal navigabil stabil. Navigatia este impiedicata de-a lungul sectiunii Dunarii a coridorului retelei centrale Rin-Dunare de mai multe blocaje (puncte critice). Parametrii infrastructurii de cale navigabila definite de ECMT (adancime 2,5 m, inaltime minima sub poduri 5,25 m 365 de zile pe an) nu sunt atinse in mai multe sectiuni ale Dunarii, Sava si Canalului Dunare - Marea Neagra.

Obiectivul principal al Proiectului Global este sa implementeze " Master Planul de Reabilitare si Intretinere a Senalului Navigabil al Dunarii si a afluentilor sai navigabili " aprobat de toate Ministerele relevante in decembrie 2014. Scopul Master Planului este de a atinge si de a asigura conditii bune de navigatie pe tot parcursul anului, prin furnizarea unui nivel minim de servicii.

            Actiunile proiectului sunt realizate in scopul de a:

            • Elabora planurile nationale de actiune coordonate pentru implementarea " Master Planului de Reabilitare si Intretinere a Senalului Navigabil ".

            • Achizitiona echipamentele necesare pentru a desfasura activitati pilot privind serviciile hidrologice in cele cinci tari in cauza (Bulgaria, Croatia, Ungaria, Romania si Slovacia);

            • Permite identificarea unor abordari inovatoare pentru reabilitarea si modernizarea senalului navigabil;

            • Pregati documentatia pentru implementarea viitoarelor masuri selectate care sprijina in continuare punerea in aplicare a  "Master Planului de Reabilitare si Intretinere a Senalului Navigabil"

Durata: 

Proiectul se va derula pe o perioada de 5 ani, respectiv in perioada 01.07.2015-30.06.2020

Activitati: 

Proiectul are ca beneficiari:

 1. Ministerul Transporturilor, Inovarii si Tehnologiei din Austria
 2. Administratia Canalelor Navigabile (ACN) din Romania
 3. Agentia Executiva pentru Explorarea si Intretinerea Fluviului Dunare (IAPPD) din Bulgaria
 4. Ministerul Afacerilor  Maritime,  Transportului si Infrastructurii din Croatia
 5. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Dezvoltarii Regionale al Republicii Slovacia
 6. Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati (AFDJ) din Romania
 7. Ministerul Dezvoltarii Nationale din Ungaria

si urmatoarele organisme de implementare:

 • via donau din Austria;
 • Agentia pentru cai navigabile interioare, din Croatia;
 • Agentia de Dezvoltare Cai navigabile din Slovacia;
 • Directia Generala Managementul Apei din Ungaria;
 • Corporatia Nationala pentru dezvoltarea infrastructurii din Ungaria.

 

Activitatile proiectului

       Fiecare activitate a proiectului va fi coordonata de catre un beneficiar. 

 • Activitatea 1 – Managementul Proiectului si Comunicarea - Via donau din Austria
 • Activitatea 2 - Planurile de actiune nationale si definirea lucrarilor pilot – Via donau din Austria
 • Activitatea 3 - Achizitia echipamentelor pentru serviciile  hidrologice – Agentia Executiva pentru Explorarea si Intretinerea Fluviului Dunare (IAPPD) din Bulgaria;
 • Activitatea 4 - Implementarea activitatilor  pilot– de Administratia Fluviala A Dunarii De Jos Galati (AFDJ);
 • Activitatea 5 - Abordari inovative – de Administratia Fluviala a Dunarii De Jos Galati (AFDJ);
 • Activitatea 6 - Intocmirea documentatiei pentru  viitoarele proiecte – Agentia de Dezvoltare a Transportului pe Apa (ARVD) ;

Activitatile proiectului sunt urmatoarele:

Activitatea 1: Managementul Proiectului si Comunicarea

   Sub-Activitatea 1.1 Managementul  Proiectului

   Sub-activitatea 1.2 Comunicare si diseminare

Activitatea 2: Planurile nationale de actiune si definirea lucrarilor pilot

            Sub-Activitatea 2.1 Actualizarea planurilor nationale de actiune

            Prin semnarea " Master Planului pentru Reabilitarea si Intretinerea senalului Navigabil al Dunarii si afluentilor sai navigabili", tarile riverane Dunarii au fost de acord cu privire la stabilirea planurilor nationale de actiune, care includ o privire de ansamblu asupra starii tuturor sectoarelor de cale navigabila si estimarea investitiilor necesare fiecarei tari pentru a realiza si a asigura un nivel comun al serviciilor, asa cum sunt definite in Master Planul senalului Navigabil.

            Obiectivul acestei sub-activitati este de a actualiza anual planurile de actiune nationale. Ultima actualizare este prevazuta pana la 30/09/2019.

            Sub-activitatea  2.2 Definirea lucrarilor pilot

            Domeniul de aplicare al acestei Sub-Activitati este dublu:

            - Definirea proiectelor de lucrari pilot pentru a contribui la atingerea unor conditii bune de navigatie de-a lungul sectoarelor critice ale Dunarii.

            - Dezvoltarea unui cadru comun de evaluare a lucrarilor pilot implementate.

Activitea 3: Achizitia de echipamente pentru servicii hidrologice

            Aceasta activitate se refera la achizitionarea de echipamente pentru servicii hidrologice in vederea efectuarii activitatilor pilot identificate in Activitatea 2.

            Sub-Activitatea 3.1 Analiza nivelului tehnic

            Obiectivul acestei Sub-Activitati este de a efectua o analiza a nivelului tehnic al echipamentelor de servicii hidrologice pentru a confirma disponibilitatea pe piata a specificatiilor tehnice selectate pentru parametrii echipamentelor.

            Sub-Activitatea 3.2 Achizitionarea de echipamente de monitorizare pentru implementarea activitatilor pilot

            Aceasta sub-activitate presupune urmatoarele sarcini:

            Intocmirea specificatiilor tehnice, elaborarea documentatiei de achizitii publice si realizarea procedurilor de achizitii publice pentru:

 • Construirea de nave pentru masuratori cu echipamentele lor pentru Slovacia, Ungaria, Croatia, Romania si Bulgaria;
 • Modernizarea unei  nave de masuratori existente cu o sonda portabila single – beam (un  singur fascicul) pentru Canalul romanesc Dunare / Marea Neagra;
 • Statii hidrometrice automate noi care indica nivelul apei:
 • Patru in Croatia;
 • Zece in Bulgaria;
 • Zece in Romania;
 • Reabilitarea statiilor hidrometrice existente:
 • Opt in Romania;
 • Cinci in Croatia.
 • Trei dispozitive pentru prelevarea de probe de sedimente pentru a efectua masuratorile necesare in Bulgaria, Romania si Ungaria.

            Sub-Activitatea 3.3 Achizitionarea de sisteme de management al cailor navigabile

            Aceasta sub-activitate presupune urmatoarele sarcini:

            Intocmirea specificatiilor tehnice, elaborarea documentatiei de achizitii publice si realizarea procedurilor de achizitii publice pentru proiectarea unui sistem trans-national si a cinci sisteme nationale de management al cailor navigabile, care vor procesa si analiza informatiile colectate de echipamentele existente in tarile beneficiarilor si cele colectate de echipamentele achizitionate in sub-Activitatea 3.2 (nave de masuratori si statiile indicatoare ale  nivelului  apei).

            Sub-Activitatea 3.4 Stabilirea prognozei armonizate a nivelului apei

            Obiectivul acestei Sub-Activitati este de a stabili un sistem armonizat de prognoza a nivelului apei pentru statiile hidrometrice de referinta selectate din Ungaria, Croatia, Romania si Bulgaria. Aceasta prognoza va fi disponibila timp de trei pana la cinci zile, cu o precizie inalta, de doua zile.

            Sub-Activitatea 3.5 Achizitii de nave de semnalizare

            Aceasta sub-activitate presupune urmatoarele sarcini:

 • Intocmirea specificatiilor tehnice, elaborarea documentatiei de achizitii publice si realizarea procedurilor de achizitii publice pentru proiectarea si construirea de nave de semnalizare cu echipamentele lor pentru Slovacia, Croatia, Romania si Bulgaria;
 • Modernizarea a trei nave de semnalizare existente in Ungaria, in scopul de a efectua masuratorile necesare.

Activitatea 4: Implementarea activitatilor pilot

Obiectivul acestei Activitati este de a efectua activitati pilot de lucrari pentru a testa eficacitatea masurilor identificate in planurile nationale de actiuni livrate in cadrul Activitatii 2.

            Sub-Activitatea 4.1 Operatiunea pilot: echipamente de monitorizare

            Aceasta sub-activitate se refera la analiza datelor colectate de nava de masuratori si de statiile hidrometrice care indica nivelul apei, care au fost achizitionate si instalate in Activitatea 3. Aceste masuratori vor fi efectuate in punctele critice de pe Dunare si de pe Canalul Dunare - Marea Neagra.

            Sub-Activitatea 4.2 Operatiunea pilot: sistem de management al cailor navigabile

            Aceasta sub-activitate se refera la implementarea si calibrarea a cinci sisteme nationale si a unui sistem transnational de management al cailor navigabile achizitionate in Activitatea 3.

            Sub-activitatea 4.3 Operatiune pilot: prognoza nivelul apei

            Aceasta sub-activitate se refera implementarea si calibrarea prognozelor armonizate privind nivelul apei pentru statiile hidrometrice de referinta selectate, achizitionate si instalate in Activitatea 3.

            Sub-Activitatea 4.4 Operatiune pilot: semnalizarea senalului navigabil

            Aceasta sub-activitate se refera la plantarea geamandurilor de catre navele de semnalizare achizitionate in Activitatea 3. Activitatile de semnalizare se vor concentra pe punctele critice de pe Dunare.

            Sub-Activitatea 4.5 Evaluarea activitatilor  pilot

            Aceasta sub-activitate se refera la evaluarea rezultatelor activitatilor pilot, pentru a determina eficacitatea masurilor identificate prin utilizarea cadrului comun de evaluare, dezvoltat in Activitatea 2.

Activitatea 5: Abordari inovatoare

Aceasta activitate se refera la implementarea unor abordari inovatoare pentru a imbunatati acuratetea masuratorilor si analiza punctele critice ale Dunarii.

            Sub-activitatea 5.1 Monitorizarea prin fotografiere aeriana

            Aceasta sub-activitate se refera la achizitia, colectarea de date si evaluarea tehnologiei de monitorizare in aer pentru sectorul de cale navigabila din Ungaria. Aceasta tehnologie (drone de monitorizare) are ca scop imbunatatirea calitatii informatiilor cu privire la conditiile de navigatie.

            Sub-Activitatea 5.2 Viteza optima de navigatie

            Aceasta sub-activitate se refera la livrarea unui studiu de fezabilitate pentru a determina "viteza optima de navigatie " pe Canalul Dunare Marea Neagra pentru diferite tipuri de nave / convoaie.

            Sub-Activitatea 5.3 Calculul nivelului navigabil scazut al apei pentru sectorul de jos Dunarii (km 172 - km 862)

            Aceasta sub-activitate se refera la dezvoltarea si implementarea unei metodologii pentru a calcula nivelul navigabil scazut al apei pe Dunarea de Jos.

            Sub-Activitatea 5.4 Elaborarea unui  AIS pentru caile navigabile interioare (Sistem Automat de Identificare), care sustinere conceptul de aplicatie a Mijloacelor de Semnalizare pentru Navigatie (AtoNs)

            Obiectivul acestei sub-activitati este de a determina modul in care AToNs sustinute de RIS pot fi folosite de-a lungul Dunarii. Aceste concepte vor trebui discutate la grupurile relevante de experti RIS si testate in conditii de functionare in Austria si Ungaria.

Activitatea 6: Intocmirea documentatiei pentru implementarea viitoarelor masuri de sprijin selectate pentru punerea in aplicare a "Master Planului pentru Reabilitarea si Intretinerea senalului Navigabil".

            Obiectivul acestei Activitati este de a identifica Proiecte viitoare de lucrari in vederea solutionarii problemelor ramase care impiedica navigabilitatea Dunarii si afluentilor sai navigabili.

            Sub-Activitatea 6.1 Studiu de fezabilitate pentru moderniza raul Vah de Jos (km 0,00 pana la km 113,4)

            In prezent, starea raului Vah Jos din Slovacia nu asigura siguranta navigatiei, sigure si viabile. Obiectivul acestei sub-activitati este de a evalua conditiile existente ale senalului navigabil si de a livra un studiu de fezabilitate care sa trateze eliminarea blocajelor (punctelor critice).

            Sub-Activitatea 6.2 Studiu de pre-fezabilitate pentru a moderniza ecluza Gabčíkovo

            Obiectivul acestei sub-activitati este de a evalua starea ecluzei Gabčíkovo din Slovacia. Va fi livrat un studiu de pre-fezabilitate pentru a investiga posibilele optiuni de lucrari care vor asigura conditii bune de navigatie. Studiul de pre-fezabilitate va include o Analiza Cost - Beneficiu elaborata pentru scenariul selectat.