DUNARE 1

steag UEMTIlogo AFDJInstrumente StructuraleProgramul Operational Sectorial

Denumire proiect: 
Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi si Braila, km375 - km175
Acronim proiect: 
DUNARE 1
Finantare: 

Fonduri nerambursabile din Fondul de Coeziune - 85%.
Finantare Nationala - 15%.
Bugetul total al proiectului: 49.961.903 Euro, respectiv 219.982.261 Lei

Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013, Axa prioritara 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE, Domeniul major de interventie 3 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-al lungul Axei Prioritare TEN-T 18. Pentru finantarea acestui proiect in data de 16.09.2014 a fost incheiat Contractul de finantare nr.233 cu Autoritatea de Management POS T din cadrul Ministerului Transporturilor.

Obiective: 

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi si Braila, km375-km175, prin redistribuirea debitelor intre bratul Bala-Borcea si bratul principal al Dunarii, prin modificarea distributiei debitelor pe perioada apelor mici si medii in zona bratului Epurasu (Lebada), prin redistribuirea debitelor intre bratul Caleia si bratul principal al Dunarii si prin modificarea debitelor in zona Ostrovului Lupu astfel incat sa se asigure gabaritele minime recomandate de catre Comisia Dunarii, respectiv adancimea de - 2,5m fata de ENR, latimi minime de 150m si raze de curbura de minim 1000m pe senalul navigabil.

Obiectivele specifice al proiectului "Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi si Braila, km375 - km175 Etapa I" consta in:

 • reducerea timpului de calatorie intre Calarasi si Braila;     
 • reducerea costurilor de transport;
 • cresterea sigurantei traficului pe Dunare;
 • cresterea gradului de utilizare a transportului pe caile de navigatie interioare, din punct de vedere al numarului navelor precum si a marfurilor transportate;
 • reducerea procentului de noxe eliberate in atmosfera, datorita scaderii consumului de combustibil;
 • diminuarea fenomenului de eroziune a malurilor pe bratele secundare Bala - Borcea si Caleia;
 • asigurarea debitului minim de apa pentru racirea reactoarelor de la centrala nucleara de la Cernavoda.
 • asigurarea conditiilor pentru migratia sturionilor prin elaborarea Studiului de fezabilitate privind solutii tehnice alternative/complementare in zona bifurcatiei bratului Bala, km347 - km342 Dunarea Veche.
Acoperire geografica: 
Proiectul se deruleaza pe teritoriul judetelor: Calarasi, Constanta, Ialomita, Braila.
Durata: 

Lucrările au fost demarate în cursul anului 2011 şi s-au finalizat în 2016.

Activitati: 

OBIECTIVUL 1: Lucrarile care se executa la punctul critic 01 Bala
In cadrul acestui obiectiv, se executa urmatoarele componente:

 • Componenta 1: Digul de dirijare
 • Componenta 2: Aparari de maluri
 • Componenta 3: Pragul de fund
 • Componenta 4: Dragaj Caragheorghe
 • Componenta 5: Studiu de fezabilitate privind solutii tehnice alternative/complementare pentru punctul critic 01 Bala.

OBIECTIVUL 2: Lucrarile care se executa la punctul critic 02 Epurasu
In cadrul acestui obiectiv, se executa urmatoarele lucrari:

 • Componenta 1: Dig de dirijare submersibil
 • Componenta 2: Aparari de maluri

OBIECTIVUL 3: Lucrarile care se executa la punctul critic 10 Ostrovu Lupu (brat Caleia)
In cadrul acestui obiectiv, se executa urmatoarele lucrari:

 • Componenta 1: Aparari de maluri
 • Componenta 2: Pragul de fund
 • Componenta 3: Dragaj
Rolul AFDJ: 
AFDJ ca beneficiar al acestui proiect asigura managementul tehnic, admnistrativ si financiar prin intermediul Echipei de Management a Proiectului.
Beneficii: 

Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea transportului fluvial, ca mod de transport mai putin poluant;

Dezvoltarea retelei de transport intre Statele Membre ale Uniunii Europene.

Vor beneficia de rezultatele proiectului armatorii romani a caror nave navigheaza pe caile navigabile interioare si cei din alte tari. Prin reducerea costurilor de transport si imbunatatirea sigurantei transportului naval intreaga societate va beneficia de costuri reduse la marfurile transportate.

De rezultatele proiectului va beneficia si Centrala Nucleara de la Cernavoda prin asigurarea debitului minim necesar de apa pentru racirea reactoarelor.

De asemenea, in cadrul acestui proiect, este in curs elaborarea un Studiu de fezabilitate privind solutii tehnice alternative/complementare in zona bifurcatiei bratului Bala, km. 347 - km. 342 Dunarea Veche, care va identifica si alte solutii tehnice, care impreuna cu cele deja executate in aceasta etapa, sa duca la atingerea obiectivelor de navigatie si, de asemenea, sa  asigure migratia sturionilor.

In data de 12.02.2015, AFDJ a semnat contractul de servicii avand ca obiect "Studiu de fezabilitate pentru solutii tehnice alternative/complementare privind lucrarile ce se vor executa in punctual critic 01 Bala din cadrul proiectului, cu asocierea formata din Egis Eau SA Franta/ Egis Romania SA/ Compagnie Nationale du Rhone (CNR) SA Franta, lider al asocierii fiind Egis Eau SA Franta.

Collaborative zone

https://pro-europe.egis.fr/water/ROU/BALA/C__Collaborative_Zone

USER: egis\c.cuc

PASSWORD: Mpa62S7W

Workshop-uri