SWIM

Denumire proiect: 
SWIM (SMART Waterway Integrated Management)
Finantare: 

Program CEF

Valoarea estimată a proiectului: 12.222.200 euro, 85% CEF și 15% Bugetul de stat;

Partener unic : AFDJ Galați;

Obiective: 

Proiectul SWIM are ca obiectiv realizarea unui Concept Integrat pentru implementarea activităților de relocarea a șenalului prin lucrări de dragaj capital. În cadrul proiectului SWIM se va dezvolta o platforma IT comună, pentru implementarea soluțiilor necesare reabilitării șenalului, care vor fi puse în aplicare în comun de către administrațiile de cale navigabilă din România și Bulgaria.

Proiectul SWIM are ca arie de implementare sectorul de Dunăre, cuprins între Corabia și Calafat, cu acțiuni pilot de dragaj capital în zona portului Corabia, pentru îmbunătățirea accesului în port, în zona punctului critic Bechet pentru deschiderea unei traiectorii sustenabile a șenalului și în zona podului Calafat-Vidin, pentru deschiderea celei de-a doua pase de trece pe sub pod. Pentru realizarea acestor activități pilot, din bugetul proiectului sunt asigurate fondurile necesare achiziționării utilajelor pentru execuția lucrărilor de dragaj capital (dragă fluvială, ponton, remorcher de manevră și 2 șalande) și costurile operaționale pentru 2 ani, în scopul exploatării utilajelor și realizării acestor lucrări de dragaj (salarii personal navigant, combustibil, etc.)

Lucrările care urmează sa fie realizate în cadrul proiectului SWIM vor fi analizate și dimensionate în cadrul scenariilor care urmează sa fie elaborate în proiectul FAST DANUBE. Toate autorizațiile necesare derulării activităților, de relocare a șenalului din cadrul proiectului SWIM, vor fi obținute în baza rezultatelor studiilor ce se vor realiza în cadrul proiectului FAST DANUBE.

Durata: 

Perioada de derulare : 01.07.2016 – 31.12.2020

Activitati: 

Activitate 1 – Management și Comunicare

                Sub-Activitatea 1.1 – Managementul proiectului

Această sub-activitate cuprinde toate sarcinile și responsabilitățile pentru a coordona și gestiona, în mod eficient proiectul. Coordonatorul acțiunii, AFDJ Galați, va fi responsabil pentru managementul de proiect.

                Sub-Activitatea 1.2 – Comunicare și Diseminare

Această sub-activitate asigură comunicarea cu toate părțile interesate de acțiunile desfășurate și diseminarea rezultatelor proiectului.

Activitatea 2 – Concept Integrat pentru asigurarea condițiilor de navigație

Obiectivul principal al acestei activități este de a dezvolta un concept integrat pentru elaborarea și evaluarea acțiunilor-pilot care urmează să fie implementate în vederea asigurării unor condiții bune de navigație, în cele mai critice puncte din secțiunea comună româno-bulgară: Bechet , Corabia, portul Corabia și Calafat-Vidin.

                Sub-Activitatea 2.1 – Analiza datelor și stabilirea unei liste prioritare de măsuri pentru asigurarea condițiilor de navigație

Această sub-activitate își propune să analizeze condițiile actuale ale punctelor critice, pentru a dezvolta și implementa o listă a măsurilor de lucru. Toate datele necesare implementării acestei activități vor rezulta din investigațiile efectuate în cadrul următoarelor acțiuni finanțate de CEF: FAIRWAY Danube (2014-EU-TMC-0231-S) și DANUBE FAST (2014-EU-TMC-0297-S). Aceste rezultate vor fi folosite pentru a defini ce măsuri de lucru pot fi implementate pentru a asigura o condiții de navigație.

                Sub-Activitatea 2.2 – Dezvoltarea unui concept integrat pentru asigurarea condițiilor de navigație

Această sub-activitate acoperă proiectarea, livrarea și implementarea conceptului integrat pentru a asigura condiții de navigație.

Activitatea 3 – Platforma Smart IT

Această activitate acoperă proiectarea și implementarea platformei IT SWIM – SMART, cu scopul de a sprijini:

 • Gestionarea zilnică a datelor referitoare la navigație, pe senal (date GIS, informații de navigație și hidrologice etc.);
 • Dezvoltarea interfețelor pentru schimbul de informații între diferitele platforme și sisteme de management al căilor navigabile între țările de-a lungul Dunării, afluenții săi și Rin.
 • Implementarea măsurilor adecvate pentru asigurarea condițiilor de navigație, monitorizarea și evaluarea rezultatelor.

                Sub-Activitatea 3.1 – Achiziție publică pentru proiectarea și dezvoltare platformei IT

Această sub-activitate implică următoarele sarcini: pregătirea specificațiilor tehnice, elaborarea documentației de achiziții publice pentru proiectarea și implementarea platformei informatice, inclusiv software și hardware, precum și gestionarea procedurii de selecție.

                Sub-Activitatea 3.2 – Proiectarea și dezvoltarea platformei IT

Această sub-activitate acoperă proiectarea, dezvoltarea și implementarea componentelor software și hardware ale platformei IT.

                Sub-Activitatea 3.3 – Implementarea platformei IT

În special, această sub-activitate implică următoarele sarcini:

 • Analiza și evaluarea datelor colectate pentru a selecta măsura ce urmează să fie implementată, resursele tehnice și financiare necesare pentru a fi alocate și fluxul de lucru între părțile implicate;
 • Monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor și colectarea feedback-urilor relevante de către utilizatori;
 • Actualizarea funcționalității platformei în funcție de rezultatele procesului de testare și de monitorizare;

Activitatea 4 – Achiziție și livrare echipamente tehnice pentru dragaj capital

Această activitate constă în achiziționarea de echipamente pentru a efectua lucrări de dragaj capital și pentru a crește siguranța navigației. Specificațiile tehnice vor fi pregătite pentru fiecare navă și echipament.

                Sub-Activitatea 4.1 – Achiziție și livrare echipamente tehnice pentru dragaj capital și creșterea siguranței navigației

Această sub-activitate implică următoarele sarcini:

Pregătirea specificațiilor tehnice, elaborarea documentației de achiziții publice și executarea procedurilor de achiziție pentru:

 • O nava de dragaj capital și a echipamentului său. Principalele specificații tehnice indicative pentru această navă sunt:
  • Lungime: min. 35 m;
  • Lățime: max. 2,6 m;
  • Pescaj: max. 1,2 m;
  • Cazare echipaj de 3 persoane și o capacitate de min 3000 mc / h.
 • Două barje (tip șalandă) și echipamentul lor. Principalele specificații tehnice indicative pentru aceste nave sunt:
  • Lungime: min 40 m;
  • Lățime: max. 10 m;
  • Pescaj: max. 2,50 m;
  • Cu un volum al rezervorului de min 400 mc.
 • O navă de asistență lucrări și a echipamentului acestuia. Principalele specificații tehnice indicative pentru aceste nave sunt:
  • Lungime: min 32 m;
  • Lățime: min 10 m;
  • Pescaj: max. 2,20 m;
  • Viteza de deplasare min 16 km / h și pentru motoare: 2 motoare diesel principale pentru propulsare și 2 auxiliare.
 • Un ponton și echipamentele sale. Principalele specificații tehnice indicative pentru aceste nave sunt:
  • Lungime: min 28 m;
  • Lățime: min. 8 m;
  • Pescaj: max. 1,70
 • Conducta de transport a sedimentelor și echipamentele sale. Principalele specificații tehnice indicative pentru conducte sunt:
  • Lungime: min 1000 m;
  • Diametru: 400 mm

Echipamentele tehnice care vizează creșterea siguranței navigației includ:

- 4 lămpi (PEL) utilizate pentru optimizarea traiectoriei, la încadrarea în pasa de trecere pe sub pod și accesul la intrarea în port:

- 12 echipamente AtoN, pentru furnizarea de informații în timp real despre parametrii navigației.

Activitatea 5 – Pilot operațional – dragaj capital

Obiectivul acestei activități este de a realiza și evalua lucrările pilot de dragaj capital în punctele critice din secțiunea comună româno-bulgară a Dunării, enumerate mai sus.

                Sub-Activitatea 5.1 – Implementarea proiectului pilot

Această sub-activitate acoperă implementarea lucrărilor pilot de dragaj capital enumerate mai jos:

 • Pilotul de dragaj capital, pentru a crea o nouă traiectorie a șenalului, durabilă în timp, în zona Bechet;
 • Pilotul de dragaj capital, pentru a asigura condiții de navigație în zona Corabia și pentru a deschide și a menține accesul în portul Corabia;
 • Pilotul de dragaj capital, pentru deschiderea celei de-a doua pase de trecere a podului Calafat-Vidin;
 • Testarea utilizării lămpilor de precizie, pentru a respecta traiectoria optimă în apropierea podului Calafat - Vidin și a porturilor Corabia și Bechet;
 • Testarea utilizării echipamentelor AtoNs, pentru a furniza informații în timp real despre parametrii navigației.

                Sub-Activitatea 5.2 – Evaluarea eficacității măsurilor pilot

Această sub-activitate acoperă monitorizarea rezultatelor piloților pentru a determina eficacitatea măsurilor identificate prin:

- Utilizarea conceptului integrat dezvoltat în Activitatea 2 și a rezultatelor măsurătorilor hidrografice și hidrologice, din proiectul FAIRway Danube;

Activitatea 6 – Evaluare și recomandare

Această activitate acoperă elaborarea unui plan de evaluare, pentru a evalua eficacitatea lucrărilor  de dragaj și implementarea  acțiunilor pilot, pentru a asigura condiții de navigație și elaborarea unei propuneri de intensificare a cooperării între administrațiile de cale navigabila din Bulgaria și România.

                Sub-Activitatea 6.1 – Evaluarea măsurilor pilot

Această sub-activitate acoperă elaborarea unui plan de evaluare pentru a evalua eficacitatea măsurilor-pilot puse în aplicare în a restabili condițiile de navigație, în punctele critice menționate mai sus. O listă cu cele mai bune practici, va fi elaborată pentru cea mai eficientă măsură de lucru, în vederea punerii în aplicare în celelalte secțiuni critice ale sectorului comun româno-bulgar.

                Sub-Activitatea 6.2 – Cadru comun de cooperare Romania si Bulgaria

Această sub-activitate va pregăti, prezentarea unei propuneri de consolidare a cooperării între administrațiile de cale navigabila din Bulgaria și România. Se va elabora un cadru procedural comun româno-bulgar. Aceasta va include propuneri de orientări comune pentru intervenții, proceduri actualizate de intervenție, bune practici pentru a sprijini cooperarea ulterioară între cele două țări, care vizează asigurarea condițiilor de navigație.