SF BORD 2

Denumire proiect: 
Studiu de Fezabilitate pentru indesirea retelei de sprijin pentru lucrari hidrografice pe Dunare in scopul dezvoltarii si intretinerii infrastructurii de cale navigabila
Acronim proiect: 
SF BORD 2
Finantare: 

Co-finantare UE-FEDR – 703.723.50 lei
Finantare de la bugetul de stat – 124.186.50 lei
Bugetul total al proiectului: 827.910 lei

Proiectul este propus spre finantare in cadrul POIM 2014-2020, Axa prioritara 2 (A.P.), Obiectiv prioritar 2.5. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si efficient.

Obiective: 

Obiectivul general al acestui proiect consta in realizarea studiului de fezabilitate ca prim pas in efectuarea lucrarilor de indesire a retelei de sprijin pentru lucrarile hidrografice pe Dunare, cu scopul de a dezvolta infrastructura de transport naval pe fluviul Dunarea cu respectarea totodata a Directivelor Europene si   a recomandarilor Comisiei Dunarii si tinand cont de cresterea traficului de marfuri si calatori preconizat pentru urmatorii 10-15 ani.

Obiectivul specific consta in cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului. Cresterea preciziei masuratorilor topo hidrografice utilizate pentru monitorizarea adancimilor minime de navigatie, a dinamicii albiei fluviului,imbunatatirea activitatilor de intretinere a senalului (semnalizare plutitoare, costiera, masuratori topo hidrografice, dragaje) si furnizarea de date precise pentru harta electronica de navigatie

Scopul acestui proiect este cresterea atractivitatii si sigurantei senalului navigabil pe sectorul romanesc al Dunarii si dezvoltarea infrastructurii de transport naval prin cresterea acuratetii masuratorilor si a preciziei hartilor electronice de navigatie in urma indesirii retelei de sprijin ( de borne geodezice) pentru lucrarile hidrografice pe Dunare.In acest scop, imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare este deosebit de importanta pentru exploatarea acestei cai navigabile naturale ca parte semnificativa a Coridorului de Transport Rin-Dunare.

Realizarea obiectului de activitate se face în conformitate cu reglementările făcute prin Convenția despre regimul navigației pe Dunăre din 1948, acordurile bilaterale româno-iugoslav și româno-bulgar încheiate în anii 1955 și 1976, recomandările Comisiei Dunării acceptate de statul român, precum și cu obligațiile asumate în cadrul sesiunilor anuale ale comisiilor mixte româno-iugoslavă și româno-bulgară.

Sectorul în care Regia își desfășoară activitatea pe calea navigabilă este împărțit pe două segmente:

  • Dunărea Maritimă cuprinsă între Hm 100 (bara Sulina) si km 175 Dunăre;
  • Dunărea Fluvială cuprinsă între km 175 și km 1075.

            AFDJ realizează permanent măsurători topo hidrografice cu navele specializate, și actualizează în permanență hărțile electronice pentru dispozitive ECDIS, pentru reducerea riscului de apariție a incidentelor de navigație, și pentru a putea interveni la timp pentru menținerea navigației (dragaje).

Pentru îmbunătățirea calității măsurătorilor hidrografice, AFDJ a realizat în perioada 2011-2016, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională , în cadrul Programului Operațional Sectorial Transport (POS-T) 2007-2013, o rețea de sprijin (borne), care sunt folosite în prezent la realizarea măsurătorilor topohidrografice ce stau la baza lucrărilor de întreținere a șenalului navigabil, și la asistarea GPS-urilor cu date dGPS transmise prin unde radio de către emițătoare portabile amplasate pe borne în perioadele în care se efectuează măsurători hidrografice.

Sistemul actual de borne al AFDJ este alcătuit din 144 de locații a câte 3 borne, situate la distanță de aprox. 10km între locații, in 12 județe de-a lungul Dunării, a Canalului Sulina, a brațelor navigabile Borcea, Macin, Chilia, Sf. Gheorghe, a Canalului Dunăre-Marea Neagră și a Canalului Poarta Albă – Midia – Năvodari, astfel

a.borna martor              Vol=0,40 m3;        G=975 kg

b.borna azimutală         Vol=0,06 m3;        G=150 kg

c.borna referință           Vol=0,06 m3;        G=150 kg

Acoperire geografica: 
Proiectul se deruleaza pe teritoriul a 12 judete limitrofe Dunarii, judetul Constanta, a Canalului Sulina ,a Bratelor navigabile Borcea, Macin, Chilia, Sf. Gheorghe, a Canalului Dunare Marea Neagra si a Canalului Poarta Alba – Midia – Navodari.
Durata: 

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 24 luni.

Rolul AFDJ: 
AFDJ-RA Galati in calitate de beneficiar va asigura managementul tehnic, administrativ si financiar prin intermediul Unitatii de Implementare.
Beneficii: 

De rezultatele acestui proiect vor mai beneficia si urmatoarele entitati:

  • Utilizatori ai cailor navigabile din Romania si din alte tari;
  • Administratia Porturilor Dunarii Fluviale - Giurgiu "APDF Giurgiu";
  • Administratia Porturilor Dunarii Maritime - Galati "APDM Galati";
  • Administratia Canalelor Navigabile - Constanta "ACN Constanta";
  • Agentia Nationala de Cadastru si Publicitatea Imobiliara "ANCPI";
  • Administratia Nationala "Apele Romane";
  • Administratia Nationala a Padurilor "ROMSILVA".

Se va realiza o imbunatatire a retelei de transport intre statele membre ale Uniunii Europene.