Proiect Remorchere

                                           

Denumire proiect: 
REMORCHER MULTIFUNCȚIONAL CU CLASĂ DE GHEAȚĂ AVÂND ZONA DE NAVIGAȚIE 3 – CĂI NAVIGABILE INTERIOARE (2 BUC) ȘI REMORCHER MULTIFUNCȚIONAL CU CLASĂ DE GHEAȚĂ AVÂND ZONA DE NAVIGAȚIE MARITIM COSTIERĂ (2BUC)
Acronim proiect: 
Proiect Remorchere
Finantare: 

Fonduri nerambursabile UE – 85%

Finanțare de la bugetul de stat – 15%

Bugetul total al proiectului:  152.000.051 lei din care valoare eligibilă 127.948.592,10 lei.

Obiective: 

Avand in vedere situatia existenta a parcului de nave a AFDJ Galati, achizitionarea a două remorchere maritime multifunctionale si a două remorchere fluviale multifunctionale, cu clasa de gheata, necesare intervenției în cazul producerii fenomenelor de gheață, este necesara si oportuna, contribuind astfel si la atingerea majoritatii obiectivelor operationale pentru transportul naval din cadrul Master Planului pe termen scurt, mediu si lung:

 • OW1   – Imbunatatirea navigabilitatii Dunarii
 • OW2   – Imbunatatirea legaturilor cu Dunarea pentru a reduce costurile si timpul
 • OW3   – Deblocarea barierelor pentru eficienta operationala
 • OW4   – Reducerea costurilor prin eficienta operationala
 • OW8    – Reducerea numarului de accidente pe Dunare si a costurilor generate de acestea
 • OW10  – Cresterea volumului de marfuri transportate prin moduri de transport sustenabile
 • OW11  – Utilizarea eficienta a porturilor si a facilitatilor acestora

 

Cele patru remorchere vor patrula pe sectorul romanesc al Dunări cuprins între km. 1075 și Bara Sulina și vor contribui la îmbunătățirea siguranței și securității traficului navelor maritime si fluviale, prin următoarele acțiuni:

 • vor sigura curgerea sloiurilor, în scopul evitării formării podurilor de gheață, fenomen ce are consecințe grave asupra navigației și poate conduce și la deteriorarea construcțiilor hidrotehnice;
 • se va crea posibilitatea intervenției pentru eliberarea navelor prinse în gheață, în vederea evitării riscului de scufundare a acestora, fapt ce ar provoca pierderi de vieți omenești, de mărfuri și ar prezenta un real pericol de poluare a Dunării cu combustibilii sau încărcătura prezentă la bordul acestora.

se va putea interveni pentru dezeșuarea navelor maritime și a convoaielor fluviale, se va putea participa la acțiuni de stins incendiul la bordul navelor și a instalațiilor de cheu.

Durata: 

Contractul nr. 105 semnat in data de 02.09.2019   cu TEHNOREX INTERNATIONAL Constanța al cărui obiect îl reprezintă furnizarea a 2 buc. remorchere multifuncționale cu clasa de gheata, având zona de navigație 3 - căi navigabile interioare,  are o durată de executie de 16 luni.

         Contractul nr. 106 semnat in data de 02.09.2019  cu Med Marine Kilavuzluk ve Romorkor Hizmetleri Inșaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Turcia al cărui obiect îl reprezintă furnizarea a 2 buc. Remorchere multifunctionale cu clasa de gheata, avand zona de navigatie maritim costiera, are o durată de  executie de 16 luni.

Activitati: 

Activitatile care se vor desfasura in cadrul proiectului sunt urmatoarele:

 • Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei;
 • Descrierea investitiei;
 • Datele tehnice ale investitiei;
 • Costurile estimate ale investitiei;
 • Elaborarea Caietului de sarcini aferent documentatiei de licitatie privind proiectarea si constructia remorcherelor;
 • Analiza propunerilor tehnice si financiare ale ofertantilor;
 • Urmarirea constructiei remorcherelor;
Rolul AFDJ: 
AFDJ RA Galati in calitate de beneficiar va asigura managementul tehnic/administrativ si financiar prin intermediul Unitatii de Implementare a Proiectului.
Beneficii: 

Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi armatorii romani si straini, a caror nave navigheaza pe caile navigabile interioare. Asigurarea conditiilor optime de navigatie pe sectorul romanesc al Dunarii va conduce la imbunatatirea sigurantei transportului anaval si la reducerea costurilor cu transportul naval.

Dotarea cu cele patru remorchere multifuncționale cu clasă de gheață va conduce la:

 • Creșterea posibilității de a transporta cantități semnificative de mărfuri, prin utilizarea unui mod de transport sustenabil;
 • Creșterea siguranței navigației pe Dunăre;
 • Creșterea cotei de piață a transportului naval, pe teritoriul Romaniei;
 • Incurajarea utilizării transportului naval, acesta prezintând avantaje față de celelalte moduri de transport - asigură transportul unor cantități mari de marfă la un singur voiaj, este mult mai puțin poluant, costurile de transport pe apă sunt mai mici decât cele din transportul rutier și feroviar.

        În data de 02.09.2019 s-a semnat contractul de furnizare nr. 105 cu TEHNOREX INTERNATIONAL Constanța al cărui obiect îl reprezintă furnizarea a 2 buc. remorchere multifuncționale cu clasa de gheata, având zona de navigație 3 - căi navigabile interioare, cu o durată de 16 luni, în valoare de 35.144.000 lei, exclusiv TVA.

        În data de 02.09.2019 s-a semnat contractul de furnizare nr. 106 cu Med Marine Kilavuzluk ve Romorkor Hizmetleri Inșaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Turcia al cărui obiect îl reprezintă furnizarea a 2 buc. Remorchere multifunctionale cu clasa de gheata, avand zona de navigatie maritim costiera, cu o durată de 16 luni, în valoare de 63.104.000 lei, exclusiv TVA.