MEASURES

Denumire proiect: 
GESTIONAREA ȘI REFACEREA CORIDOARELOR ECOLOGICE ACVATICE PENTRU SPECIILE DE PEȘTI MIGRATORI DIN DUNĂRE
Finantare: 

Proiectul „GESTIONAREA ȘI REFACEREA CORIDOARELOR ECOLOGICE ACVATICE PENTRU SPECIILE DE PEȘTI MIGRATORI DIN DUNĂRE” se desfășoară în perioada 1 iunie 2018 - 31 mai 2021 cu sprijin financiar din partea Programului Transnațional Dunărea (succesorul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei – SEE). Acest program finanțează proiecte ce au ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperarii instituționale, implementate de un parteneriat transnațional extins, Axa prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării.

Bugetul total al proiectului:  2512931,08 Euro

Contributie Fondul European de Dezvoltare Regională: 2045645,09 Euro

Contributie Instrument for Pre-Accesion Assistance: 90346,27 Euro

Contributie European Neighbourhoud Instrument: 0 Euro

Site-ul proiectului:  http://www.interreg-danube.eu/measures

Obiective: 

Promovarea restaurării și gestionării coridoarelor ecologice

Durata: 

Data de începere a proiectului: 01-06-2018

Data de finalizare a proiectului: 31-05-2021

Activitati: 

Sturionii și alte specii de pești migratori reprezintă un patrimoniu istoric, economic și natural al bazinului fluviului Dunărea și sunt indicatori ai stării ecologice a ecosistemelor acvatice, în special a funcționalității coridoarelor ecologice. Populațiile lor au suferit în mod substanțial de pescuitul excesiv, poluarea, distrugerea habitatelor și întreruperea rutelor lor de migrație. Necesitatea conservării lor este recunoscută la un înalt nivel politic și de management (EUSDR-PA 06, Biodiversitate, DRBMP). Fragmentarea habitatelor, precum și lipsa cunoștințelor cuprinzătoare privind habitatele disponibile pentru peștii migratori și diversitatea genetică împiedică restaurarea coridoarelor de migrație, vitale pentru asigurarea pe termen lung a peștilor migratori. Gestionarea transnațională coordonată a acestor coridoare și acțiunile de restaurare a acestora, precum și stocarea de conservare favorabilă a speciilor indigene sunt extrem de necesare.

Măsurile vor deschide calea pentru crearea coridoarelor ecologice prin identificarea habitatelor-cheie și inițierea măsurilor de protecție de-a lungul Dunării și a principalelor afluenți ai acesteia.

Se va elabora și va fi testată o metodologie de cartografiere a habitatelor migratoare.

Se va elabora o strategie armonizată (inclusiv prioritizarea) pentru restabilirea coridoarelor ecologice și va sprijini implementarea în viitoarele planuri de management.

Sunt avute în vedere două acțiuni-pilot:

(1) identificarea și maparea habitatelor-cheie,

(2) reînnoirea a două specii indigene pentru a-și conserva piscicultura genetică.

Se va înființa o rețea pentru repopularea concertată a speciilor vizate, precum și un manual pentru exploatarea facilităţilor de reproducție. Se va crea un sistem informatic pentru a facilita accesul la informații pentru experți, factori de decizie și publicul larg. Introducerea concretă în proiectele următoare de planuri de politici și gestionare (de exemplu, planurile de gestionare a bazinelor hidrografice și a riscurilor de inundații) va asigura traducerea rezultatelor proiectului în gestionarea durabilă a siturilor relevante care restaurează coridoarele ecologice.

 

Parteneri

Universitatea de Resurse Naturale și Științe ale Vieții

Lead partner

 

AUSTRIA

Centrul Național de Cercetare și Inovare Agricolă, Institutul de Cercetare pentru Pescuit

partener FEDR

 

HUNGARY

Institutul de Biologie București, Academia Română

partener FEDR

 

ROMANIA

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării

partener FEDR

 

ROMANIA

WWF - World Wide Fund for Nature, Danube-Carpathian Program Bulgaria

partener FEDR

 

BULGARIA

Institutul de Cercetări Ichtiologice și Ecologice REVIVO

partener FEDR

 

SLOVENIA

Institutul de Biodiversitate și Cercetări Ecosistemice - Academia Bulgară de Științe

partener FEDR

 

BULGARIA

Universitatea de Stiinte Aplicate din Karlovac

partener FEDR

 

CROATIA

Ministerul Apelor și Pădurilor

partener FEDR

 

ROMANIA

Universitatea Trnava din Trnava, Facultatea de Educație

partener FEDR

 

SLOVAKIA

WWF Danube Carpathian Association Romania

partener FEDR

 

ROMANIA

Institutul de Cercetare Multidisciplinară - Universitatea din Belgrad

partener IPA

 

SERBIA

Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea

partener asociat

 

AUSTRIA

Ministerul Bavarez al Ministerului Mediului și Protecției Consumatorului

partener asociat

 

GERMANY

Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului, Ungaria

partener asociat

 

HUNGARY

Ministerul federal al Germaniei pentru Mediu, Conservarea Naturii, Construcții și Securitate Nucleară

partener asociat

 

GERMANY

Ministerul Agriculturii din Ungaria, Departamentul de Angling și Managementul Pescuitului

partener asociat

 

HUNGARY

Ministerul Federal al Austriei, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Mediului și Gospodăririi Apelor

partener asociat

 

AUSTRIA

Ministerul Mediului, Direcția Biodiversitate

partener asociat

 

ROMANIA

Leibniz-Institutul de Ecologie a Apelor Dulci și pescuitului în apele interioare - membru al Asociației de Cercetare Berlin e.V.

partener asociat

 

GERMANY

World Fish Migration Foundation

partener asociat

 

NETHERLANDS

Rețeaua de arii protejate din Dunăre

partener asociat

 

AUSTRIA

Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galati / România

partener asociat

decuseara.marius.virgil@afdj.ro

ROMANIA

Direcția Parcului Național Duna-Drava

partener asociat

 

HUNGARY