HyQ2 DANUBE

                                                                                                                                   

Denumire proiect: 
Reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice folosite in întreținerea condițiilor de navigație pe sectorul românesc de Dunăre
Acronim proiect: 
HyQ2 DANUBE
Finantare: 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 85%;

Finanțare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor - 15%;

Bugetul total al proiectului: 21.111.000 lei (inclusiv T.V.A);

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (P.O.I.M.) 2014-2020;

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multinodal, de calitate, durabil și eficient, din cadrul P.O.I.M,

Obiectivul Specific 2.5 „Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului”.

Obiective: 

Obiectivul general al proiectului:

- îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport ce facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile necesare pentru creșterea volumului investițiilor;

- promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de căi navigabile europene;

- asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de navigație și a siguranței traficului pe sectorul românesc de Dunăre;

- furnizarea de date actuale, în timp real, către utilizatori și realizarea schimbului de date hidrologice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- îmbunătățirea calității datelor hidrologice colectate în stațiile hidrometrice amplasate pe sectorul românesc al Dunării;

- determinarea gabaritelor șenalului navigabil pentru sectorul românesc al Dunării;

- comunicarea condițiilor hidrologice și meteo către utilizatori, în vederea creșterii siguranței traficului pe Dunăre;

- asigurarea furnizării informațiilor despre condițiile hidrologice și meteo, în perioade de ape mari (inundații) și ape scăzute (seceta), în vederea protecției mediului și a structurilor hidrotehnice;

- stabilirea nivelurilor caracteristice locale, în vederea proiectării viitoarelor structuri hidrotehnice în porturi sau pe Dunăre în locații izolate, precum și în vederea protejării lucrărilor hidrotehnice existente.

- îmbunătățirea comunicării între instituțiile publice prin schimbul de informații hidro-meteorologice asupra punctelor izolate și elaborare de prognoze.

Activitati: 

Principalul scop a lucrărilor proiectului îl reprezintă construirea infrastructurii necesare și furnizarea de echipamente și servicii de instalare pentru:

- Reabilitarea și transformarea a 64 stații hidrometrice cu citire automată și miră clasică;

- Extinderea rețelei de stații hidrometrice;

- Acest sistem va fi accesibil utilizatorilor (prin interfață umană sau mașină) permițând utilizarea informațiilor colectate în timp, prelucrate și stocate în sistemul central;

- Beneficiarul solicită ca noul sistem să incorporeze și să integreze această bază de date, astfel încât stațiile noi să poată prezenta o interfață unitară atât asupra datelor nou colectate cât și asupra informațiilor istorice înregistrate de beneficiar până in prezent;

- Scopul proiectului este de a  implementa un Sistem de 64 stații hidrometrice, care să permită recoltarea datelor hidrologice din amplasamentele propuse, gestionarea datelor, validarea și publicarea acestora. Aplicația web ce urmează a fi dezvoltată va permite monitorizarea traficului pe Dunăre, în sectorul Baziaș Sulina.

    Rezultatele directe ale proiectului sunt următoarele:

- Îmbunătățirea calității datelor hidrologice și meteo colectate în stațiile hidrometrice, creșterea gradului de acuratețe și a duratei pentru care sunt elaborate prognoze pentru nivelul apei și a fenomenelor meteo;

- Obținerea de informații cu privire la fiabilitatea tehnologiei de transmitere a datelor hidrologice prin satelit și a folosirii acestei tehnologii, ca soluție de rezervă, pentru zonele care nu posedă acoperire în rețele tradiționale (terestre);

- Comunicarea mai rapidă și mai facilă a informațiilor de nivel către navigatori în vederea creșterii siguranței traficului pe Dunăre;

- Creșterea densității de stații hidrometrice, de-a lungul Dunării, în cadrul rețelei AFDJ Galați;

- Managementul automat al sistemului de stații hidrometrice, (recoltare, validare, publicare, alertă).

Rolul AFDJ: 
A.F.D.J. R.A. Galați ca Beneficiar al acestui proiect asigură managementul tehnic, administrativ și financiar prin intermediul Unității de Implementare a Proiectului.
Acoperire geografica si consortiul: 

Amplasamentul locațiilor tuturor stațiilor hidrometrice noi și reabilitate (64 locații)

 

Beneficii: 

Beneficiar al proiectului pentru reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice pe Dunăre, în Romania, este Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați – AFDJ Galați.

Printre potențialii utilizatori ai informațiilor provenite din rețeaua de stații hidrometrice se află:

- Toți utilizatorii șenalului navigabil al Dunării;

- Autoritățile Guvernamentale;

- Căpităniile / Comandanții de port.

- Apele Române, Inspectorate Generale pentru Situații de Urgență, Agenții Județene de Protecție a Mediului, Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu, Administrația Porturilor Maritime Galați, utilizatori din țară și din străinătate ai căilor navigabile, administrațiile de cale navigabilă din țările vecine.