Danube STREAM

 

AFDJ Galați este partener în cadrul proiectului Danube STREAM - Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management, împreună cu celelalte Administrații de Cale Navigabilă, din Austria (via-donau), Slovacia (SVP), Ungaria (OVF și RSOE), Croația (AVP), Serbia (Plovput), Bulgaria (EAEMDR) și România (ACN). Proiectul are, de asemenea, ca parteneri strategici asociați Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Digitale din Germania, Comisia Dunării, Comisia Sava, DANUBEPARKS – Rețeaua Ariilor Protejate a Dunării.

Denumire proiect: 
Danube STREAM – Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management
Finantare: 

Proiectul Danube STREAM este finanțat în cadrul Programul transnațional Dunărea 2014-2020, Axa prioritară 3 –  Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării, Prioritatea de investiții - Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure și a accesibilității  echilibrate în zonele rurale şi urbane, beneficiind de finanțare 85% din fonduri UE, 15% cofinanțare națională (13% finanțare prin bugetul MDRAP și 2% prin Bugetul MT).

Bugetul total al proiectului este de 2.108.661,42 euro, din care bugetul AFDJ Galați este de 270.147 euro. 

Liderul proiectului este administrația de cale navigabilă din Austria (via-donau), AFDJ Galați asumându-și rolul de lider al Activității 2 – Activități de diseminare.

Obiective: 

Obiectivul proiectului este de a continua cooperarea dintre administrațiile de cale navigabilă de-a lungul Dunării în vederea eficientizării managementului infrastructurii de cale navigabilă. 

În plus față de consolidarea standardelor și instrumentelor comune, rezultatele și realizările proiectului, includ serviciile de informații orientate către utilizator. Acestea permit transferul rapid de informații cu privire la calitatea infrastructurii de cale navigabilă. La nivel strategic, proiectului prevede activități referitoare la cooperarea cu părțile interesate (din domeniul protecției mediului și navigație) și coordonarea la nivel politic (EUSDR).

Proiectul are multe acțiuni inovatoare în vederea dezvoltării de tehnologii și servicii, utilizate în managementul căii navigabile (acțiuni pilot de îmbunătățire a infrastructurii căilor navigabile) și capitalizează eficient rezultatele proiectelor anterioare (NEWADA și NEWADA duo), în vederea dezvoltării acestora în colaborare cu utilizatorii vizați ai căii navigabile Dunăre.

Durata: 

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 30 de luni, respectiv în perioada 01.01.2017 – 30.06.2019.

Activitati: 

AFDJ Galați este implicat în toate activitățile din cadrul proiectului. Structura proiectului este compusă din 5 Grupuri de Lucru:

 • Activitatea 1 – Managementul proiectului
  • Începerea și finalizarea proiectului
  • Management financiar
  • Coordonarea și controlul proiectului
  • Managementul calității proiectului
 • Activitatea 2 – Activități de diseminare
  • Comunicare internă
  • Comunicare externă
 • Activitatea 3 – Servicii de informare a utilizatorilor
  • Dezvoltarea D4D
  • Hărți electronice de navigație
  • Dezvoltarea portalului FIS
 • Activitatea 4 – Managementul căilor navigabile
  • Creșterea gradului eficacității managementului căii navigabile
  • Instrumentele de management a căilor navigabile
  • Management de mediu al căii navigabile
 • Activitatea 5 – Perspective strategice
  • Cooperare strategică
  • Interacțiuni cu Strategia Europeană a Dunării
  • Comunicare strategică
Beneficii: 

De rezultatele proiectului Danube STREAM vor beneficia, atât sectorul public cât și sectorul privat. Beneficiarii rezultatelor proiectului din sectorul public, includ administrațiile de cale navigabilă, operatorii de ecluze, operatorii RIS, autoritățile navale, ministere și comisii internaționale. Aici sunt acoperite atât segmentul de transport, cât și segmentul de protecție a mediului, având în vedere că partenerii vor lucra îndeaproape cu responsabilii zonelor protejate de-a lungul Dunării.

Părțile interesate, cu importanță mare pentru proiect sunt companiile de navigație, care utilizează, ca rută de transport apele interioare și operează în sectorul privat. Alți factori interesați din sectorul privat care vor beneficia, de asemenea, de îmbunătățirile proiectului  sunt companiile de navigație și logistică, precum și operatorii portuari.

Date de contact:

AFDJ Galați, str. Portului 32, Galați

Persoană de contact:

Romeo SOARE, Telefon: 0723 682 439, email: romeo.soare@afdj.ro