SF SULINA

steag UEMTIlogo AFDJInstrumente StructuraleProgramul Operational Sectorial

Denumire proiect: 
Studiu de fezabilitate pentru aparari de maluri pe canalul Sulina - ETAPA FINALA
Acronim proiect: 
SF SULINA
Finantare: 

Fonduri nerambursabile UE-FC - 85%.
Finantare de la bugetul de stat - 15%.
Bugetul total al proiectului: 800.899 EU

Proiectul este propus spre finantare in cadrul Programului Operational "Transport" (POS-T) 2007-2013, Axa prioritara 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE, Domeniul major de interventie 1.3 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-al lungul Axei Prioritare TEN-T 18.

Obiective: 

Obiectivul general al acestui proiect consta in realizarea studiului de fezabilitate pentru aparari de maluri pe Canalul Sulina, in scopul imbunatatirii infrastructurii de transport naval pe fluviul Dunarea si protejarea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, respectand totodata Directivele Europene si recomandarile Comisiei Dunarii si tinand cont de cresterea traficului de marfuri si calatori preconizat pentru urmatorii 10-15 ani, avand in vedere ca Dunarea este una dintre cele mai importante cai navigabile interioare ale Europei si a fost desemnata ca Axa Prioritara nr.18: "Rhine/Meusse-Main-Danube", in cadrul Anexei II a Deciziei nr.884/2004/EC a Parlamentului European si a Consiliului. Prin aceasta axa prioritara se poate crea o legatura de transport directa pe cai navigabile interioare.

Obiectivul specific consta in stabilirea necesarului de lucrari ramase a se realiza pe Canalul Sulina in vederea imbunatatirii infrastructurii de transport naval si protejarii Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii si parcurgerea tuturor etapelor premergatoare obtinerii finantarii pentru lucrari.

Proiectul "Studiu de Fezabilitate pentru Aparari de Maluri pe Canalul Sulina - Etapa finala" reprezinta etapa premergatoare proiectarii si executiei lucrarilor de calibrare a malurilor Canalului Sulina. Proiectarea si executia lucrarilor care se vor realiza in urma studiului vor fi finantate in cadrul unui alt proiect cu fonduri nerambursabile de la UE. Proiectul "Studiu de Fezabilitate pentru Aparari de Maluri pe Canalul Sulina - Etapa finala" se va finaliza cu elaborarea caietului de sarcini si a cererii de finantare pentru proiectarea si executia lucrarilor rezultate. Din punct de vedere social si economic acest proiect are o importanta majora tinand cont de schimbarile climaterice din tara noastra inregistrate in ultimii ani, schimbari care au insemnat ploi abundente ce au condus la cote istorice ale Dunarii in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Aceste cote au avut ca rezultat inundatii, afectand deopotriva populatia din zona, fauna si vegetatia Deltei, dar au avut un impact semnificativ si asupra transportului naval pe Canalul Sulina. Din punct de vedere al mediului prin ridicarea digurilor de aparare pe Canalul Sulina fara a afecta schimbul lateral de apa cu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii este intr-adevar o varianta de consolidare a trecerii in conditii de siguranta a navelor si cargourilor prin ecosistemul fragil. Se confera in acest fel o posibilitate mai mare de restrangere pentru toata perioada anului a poluarii accidentale sau incidentale survenita in urma navigatiei, considerindu-se ca gurile de scurgere pot fi controlate in mod corespunzator pe durata calamitatilor.

Acoperire geografica: 
Proiectul "Studiul de fezabilitate pentru Aparari de maluri pe Canal Sulina - Etapa finala" se realizeaza, asa cum rezulta si din titulatura proiectului, pentru lucrari hidrotehnice in judetul Tulcea, pe Canalul Sulina.
Durata: 

Contractul de prestari servicii nr. 31/10.03.2015 aferent proiectului "Studiu de Fezabilitate pentru Aparari de Maluri pe Canalul Sulina -Etapa finala" se deruleaza pe o perioada de 15 luni.

Activitati: 

Masuratori topohidrografice ale malurilor Canalului Sulina in zonele propuse spre analiza.
Realizarea modelului matematic 2D hidromorfologic Canal Sulina si Bara Sulina si utilizarea modelului la studierea lucrarilor de aparari de mal existente si viitoare.
Inventarierea apararilor de mal, epiurilor si digurilor existente pe Canalul Sulina.
Studii geologice, geomorfologice si geotehnice de sinteza pe sectoarele unde nu exista informatii satisfacatoare.
Analiza oportunitatii efectuarii urmatoarelor lucrari si propuneri de solutii tehnice:

 • Executia unor constructii hidrotehnice in zona unde bratul Tulcea se desparte in bratul Sf. Gheorghe si Sulina, pentru echilibrarea debitului de apa pe cele doua brate.
 • Amenajarea unor locuri de acostare pentru salupe si BM-uri la toate statiunile de supraveghere de pe Canalul Sulina (Ceatal Izmail, Ceatal Sf. Gheorghe, Ilgani, Gorgova, Mm 2, Semnal de Ceata).
 • Executia de nise si traverse de colmatare in cadrul apararilor de mal executate pe Canalul Sulina.
 • Diminuarea depunerilor aluvionare in gura Canalului de acces la lacul Fortuna (Mm 23+1100), prin executia unui cap de mol sau a altor structuri.
 • Analiza privind conectarea fundatiilor farurilor de pe Canalul Sulina in apararile de mal.
 • Reabilitare estacadelor de pe Canalul Sulina ( Partizani, Maliuc, Gorgova, Mm 18+950, Crisan si Sulina).
 • Completarea cu blocuri de piatra pana la cota de - 2,00 m a digurilor submersibile Nord si Sud precum si a digurilor insubmersibile, in contact direct cu marea, pana la cota + 2,00 m.
 • Analiza oportunitatii mentinerii capcanei de aluviuni si prezentarea variantelor de utilizare a acesteia.

Analiza cost-beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene pentru proiectele finantate in cadrul POS-T 2014 - 2020, scenarii si solutii tehnico-economice.
Documentatiile pentru obtinerea certificatului de urbanism si ale avizelor cerute prin certificatul de urbanism.
Evaluarea Impactului asupra Mediului si asigurarea asistentei la consultarile publice, in conformitate cu legislatia de mediu din Romania si aplicarea articolelor 6(3) si 6(4) din Directiva Habitatului.
Intocmirea documentatiilor si efectuarea studiilor necesare pentru parcurgerea etapelor procedurale in vederea obtinerii acordului de mediu din partea autoritatilor de mediu competente, pentru efectuarea lucrarilor.
Pregatirea Caietului de Sarcini pentru documentatia de atribuire a contractului de proiectare (PT si DE) si executie a lucrarilor, pe sectoare, in cadrul unui contract tip FIDIC Galben;
Elaborarea Cererii de Finantare pentru realizarea serviciilor si lucrarilor de la punctul anterior in cadrul unui proiect cu finantare externa.

 

Rolul AFDJ: 
AFDJ-RA Galati in calitate de beneficiar va asigura managementul tehnic/administrativ si financiar prin intermediul Unitatii de Implementare a Proiectului SF SULINA.
Beneficii: 

De rezultatele acestui proiect vor beneficia urmatoarele entitati:

 • AFDJ RA - beneficiarul investitiei;
 • Companii de transport pe ape interioare si maritime;
 • Navigatorii;
 • Autoritati responsabile pentru situatiile de urgenta, calamitati, etc.
 • Locuitori ai zonelor riverane canalului Sulina;
 • Consiliul Judetean Tulcea;
 • Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;
 • ROMSILVA;
 • Pasageri ai navelor de transport pe ape interioare si maritime;
 • Agentii economici din zona.

In urma procedurii de licitatie publica organizata in perioada 01.07.2014 - 23.02.2015, la data de 10.03.2015, Administratia Fluviala a Dunarii de Jos R.A. - Galati (AFDJ), in calitate de beneficiar si asocierea formata din B.C.P.C. Biroul de Consultanta Proiectare in Constructii S.R.L. si Meda Research S.R.L., in calitate de prestator, au semnat contractul de prestari servicii nr. 31/10.03.2015 aferent proiectului "Studiu de Fezabilitate pentru Aparari de Maluri pe Canalul Sulina - Etapa finala".