SF NAVE TEHNICE

steag UEMTIlogo AFDJInstrumente StructuraleProgramul Operational Sectorial

Denumire proiect: 
Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie pe sectorul romanesc al Dunarii
Acronim proiect: 
NAVE TEHNICE
Finantare: 

Fonduri nerambursabile UE-FC - 85%.
Finantare de la bugetul de stat - 15%.
Bugetul total al proiectului: 4.614.830 RON

Obiective: 

Obiectivul general al proiectului consta in realizarea unui Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie pe sectorul romanesc al Dunarii. Acesta va propune documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii, respectiv dotarea cu urmatoarelor nave tehnice:

 • draga fluviala autopropulsata, cu magazie proprie;
 • pilotina fluviala;
 • pilotina maritima;
 • nava fluviala de semnalizare;
 • nava maritima de semnalizare;
 • remorcher maritim multifunctional;
 • un remorcher fluvial

pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutii functionale, tehnologice, constructive si economice.

Sectorul de transport din Romania este o veriga importanta in sistemul general de transport al Uniunii Europene.
O componenta importanta a strategiei Romaniei, este modernizarea infrastructurii de transport, in concordanta cu standardele internationale si legislatia in vigoare, in toate domeniile inclusiv cel al transporturilor navale. Aceasta trebuie sa fie completata cu dezvoltarea institutiilor care administreaza sistemul de transport si asigura conditiile de navigatie.
Promovarea standardelor de siguranta recunoscute in sectorul de transport si dezvoltarea retelelor de transport intermodal, sunt considerate obiective majore.

Prin dotarea cu nave moderne se va asigura o fiabilitate ridicata si siguranta in navigatie, se vor putea efectua activitatile de dragaj, semnalizare, pilotaj, remorcaj, dezesuare si interventii la gheata si la navele aflate in pericol, cu o mai mare promptitudine si costuri mai reduse.

Prin tehnologia moderna ce se va instala la bordul unei astfel de nave se vor obtine parametri de functionare mai buni, respectiv:

 • fiabilitate ridicata a instalatiilor;
 • siguranta mare in regimul de navigatie;
 • scadere a consumurilor de combustibil si lubrifianti;
 • micsorare a noxelor, zgomotelor si a vibratiilor;
 • reducere la maximum a posibilitatilor de poluare accidentala;
 • cresterea competitivitatii navei prin siguranta sporita in exploatare, reducerea consumurilor;
 • costuri generale mai scazute
Durata: 

Contractul de prestari servicii nr.46/12.05.2015, aferent proiectului "Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul romanesc al Dunarii" se va derula pe o perioada de 7 luni.

Activitati: 

Activitatile ce urmeaza a se desfasura in cadrul elaborarii Studiului de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul romanesc al Dunarii:

 • Stabilirea situatiei actuale si informatiile despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;
 • Descrierea investitiei;
 • Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;
 • Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse: scenarii propuse (minimum doua), scenariul recomandat de catre elaborator, avantajele scenariului recomandat;
 • Descrierea constructiva, functionala si tehnologica;
 • Date tehnice ale investitiei;
 • Costurile estimative ale investitiei;
 • Analiza cost-beneficiu;
 • Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei;
 • Proiect General;
 • Pregatirea Caietului de Sarcini aferent documentatiei de Licitatie privind proiectarea si constructia, pentru fiecare dintre navele tehnice ce constituie obiectivul investitiei;
 • Elaborarea Cererii de Finantare pentru etapa de executie a fiecarui tip de nava ce constituie obiectivul de investitii, in conformitate cu solutia tehnico-economica aleasa.
Rolul AFDJ: 
AFDJ-RA Galati in calitate de beneficiar va asigura managementul tehnic/administrativ si financiar prin intermediul Unitatii de Implementare a Proiectului.
Beneficii: 

Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi armatorii romani sau straini, a caror nave navigheaza pe caile navigabile interioare. Asigurarea conditiilor optime de navigatie pe sectorul romanesc al Dunarii va conduce la imbunatatirea sigurantei transportului naval, intreaga societate va beneficia de costuri reduse la marfurile transportate.

La data de 12.05.2015, Administratia Fluviala a Dunarii de Jos R.A. Galati (AFDJ), in calitate de beneficiar si asocierea formata din S.C INTERGROUP ENGINEERING SRL si SC TEHNOREX INTERNATIONAL SA Constanta, in calitate de prestator, au semnat contractul de prestari servicii nr. 46/12.05.2015 aferent proiectului "Studiu de Fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul romanesc al Dunarii".