PLOTO

PLOTO

Project number: 101069941
Call: HORIZON-CL5-2021-D6-01
Topic: HORIZON-CL5-2021-D6-01-09
Type of action: HORIZON Innovation Actions
Granting authority: European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency(CINEA)
Denumire proiect: 
Implementarea și evaluarea modelării predictive, durabilă din punct de vedere ecologic și tehnologii și instrumente digitale emergente pentru îmbunătățirea rezilienței IWW împotriva schimbărilor climatice și a altor extreme
Acronim proiect: 
PLOTO
Finantare: 

Bugetul AFDJ pentru implementarea proiectului PLOTO este de 168.125 EUR, finanțat în cuantum de 100% din fonduri externe nerambursabile.

Obiective: 

Obiectivul principal al proiectului, este de a combina scenarii de schimbări climatice reduse (aplicate la infrastructuri IWW) cu instrumente de simulare și date reale, astfel încât să furnizeze autorităților relevante și operatorilor acestora cu ajutorul unui instrument integrat capabil să susțină o gestionare mai eficientă a infrastructurilor lor la nivel strategic și nivel operațional. În această direcție, PLOTO își propune să:

  • utilizeze date de modelare de înaltă rezoluție pentru determinarea și evaluarea riscului climatic al infrastructurii de transport și daune preconizate asociate;
  • utilizarea datelor existente din diverse surse cu noi tipuri de date generate de senzori (viziune computerizată) pentru a alimenta simulatorul utilizat;
  • utilizarea prognozelor meteo personalizate (combinând perfect toate sursele de date disponibile) pentru anumite puncte, oferind avertismente timpurii cu evaluarea impactului corespunzătoare în timp real;
  • dezvoltarea de observații multi-temporale, multi-senzor, UAV și satelit, îmbunătățite, cu analiză spectrală robustă;
  • evaluarea bazată pe viziunea computerizată și învățarea automată pentru diverse infrastructuri de transport;
  • proiectarea și implementarea unei Platforme integrate de evaluare a rezilienței mediului, ca instrument de planificare inovator care va permite o evaluare cantitativă a rezilienței printr-un mediu de simulare end-to-end, rulând impactul „ce ar fi dacă”/ scenarii de evaluare a riscului/rezilienței. Efectele măsurilor de adaptare pot fi investigate prin modificarea pericolului, parametrilor de intrare, de expunere și vulnerabilitate;
  • proiectarea și implementarea unei imagini operaționale comună, inclusiv o interfață de vizualizare îmbunătățită și Sistem de management al incidentelor. Platforma integrată PLOTO și instrumentele sale vor fi validate în trei studii de caz în Belgia, România (sectorul comun româno – bulgar al Dunării) și Ungaria.
Durata: 

Durata proiectului este de 42 de luni, 01.09.2022 – 28.02.2026

PLOTO urmărește creșterea rezilienței infrastructurilor de căilor navigabile interioare (IWW) și a infrastructurilor terestre conectate, asigurând astfel disponibilitatea fiabilă a rețelei în condiții nefavorabile, cum ar fi vremea extremă, accidente și alte tipuri de pericole.

Acoperire geografica si consortiul: 

Proiectul are 20 de beneficiari din Belgia, Luxemburg, Germania, Grecia, Ungaria, Slovenia, Finlanda și România. Liderul de proiect este NETCOMPANY – INTRASOFT din Belgia.

Beneficii: 

Proiectul are 8 pachete de lucru:

WP 1 - Coordonarea proiectului și managementul etic

WP 2 - Cerințele utilizatorului final și proiectarea platformei

WP 3 - Modelarea forțării atmosferice, vremea acum/ Prognoza și prelucrarea datelor

WP 4 - Evaluarea vulnerabilității și rezilienței IWW și a infrastructurilor interioare conectate

WP 5 - Observarea Pământului, Datele senzorilor și Servicii Geospațiale pentru creșterea rezilienței IWW

WP 6 – IWAT, Sistem de asistență decizională și interfață de vizualizare îmbunătățită

WP 7 – Integrare la fața locului, demonstrație și validare

WP 8 – Activități de diseminare, exploatare și comunicare