HyQ DANUBE

Denumire proiect: 
Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice, folosită în întreținerea condițiilor de navigaţie pe sectorul românesc de Dunăre
Acronim proiect: 
HyQ DANUBE
Finantare: 

Fonduri nerambursabile UE-FEDR - 85%
Finanțare de la bugetul de stat - 15%
Bugetul total al proiectului: 620.000 Euro
Proiectul este propus spre finanțare in cadrul Programului Operațional "Transport" (POS-T) 2007-2013,

 • Axa prioritară 1 - ”Modernizarea și dezvoltarea rețelei centrale TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport și integrării în rețelele de transport ale UE;
 • Domeniul major de intervenție 3 - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul rețelei centrale TEN-T și a canalelor navigabile
   
Obiective: 

Obiectivul General al proiectului „Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice, folosită în întreținerea condițiilor de navigaţie pe sectorul românesc de Dunăre” este reprezentat de identificarea soluțiilor tehnice optime necesare reabilitării și extinderii rețelei de stații hidrometrice pentru asigurarea condițiilor de navigaţie și îmbunătățirea siguranței traficului pe sectorul românesc de Dunăre, prin furnizarea de date actuale în timp real către utilizatori, publicarea acestora și realizarea schimbului internațional de date hidrologice. De asemenea, contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al POS-T respectiv, sprijinirea dezvoltării transportului durabil prin îmbunătățirea siguranței traficului, precum și la îndeplinirea obiectivului Axei prioritare 1 respectiv,  modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport și integrării acestuia în rețelele de transport ale UE.
Obiectivul specific
Proiectul „Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice, folosită în întreținerea condițiilor de navigaţie pe sectorul românesc de Dunăre” are următoarele obiective specifice:

 • Îmbunătățirea calității datelor hidrologice măsurate/determinate în stațiile hidrometrice, amplasate pe sectorul românesc al Dunării;
 • Determinarea gabaritelor șenalului navigabil pentru sectorul românesc al Dunării;
 • Elaborarea datelor statistice comunicate la Comisia Dunării de la Budapesta;
 • Stabilirea nivelurilor caracteristice pentru fiecare locație, în vederea proiectării viitoarelor construcții hidrotehnice în porturi sau în locații izolate, precum și în vederea protejării lucrărilor hidrotehnice existente;
 • Îmbunătățirea calității datelor folosite în activitatea de schimb de date la nivel național, cu alte instituții cu activitate în domeniu, precum și la nivel internațional, pentru sectoarele comune de Dunăre, cu instituțiile responsabile din țările vecine, pentru activități în domeniul hidrologiei și meteorologiei.

Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al POS-T respectiv, sprijinirea dezvoltării transportului durabil prin îmbunătățirea siguranței traficului.
De asemenea, obiectivele specifice ale proiectului îndeplinesc obiectivul Axei prioritare 1 respectiv,  modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport și integrării acestuia în rețelele de transport ale UE.
Scopul proiectului
Scopul studiului este de a furniza un set complet de documente pentru reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice pe Dunăre din România, inclusiv documentele de licitație pentru proiectare și execuție și cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor de investiții necesare.
Studiul va servi drept punct de plecare pentru îmbunătățirea calității datelor colectate în stațiile hidrometrice situate pe sectorul românesc al Dunării, pentru: furnizarea de informații despre condițiile hidrologice și previziuni pentru utilizatori, pentru creșterea siguranței traficului pe Dunăre, pentru asigurarea furnizării de informații privind condițiile hidrologice și meteorologice în perioadele de ape mari (inundații) și ape scăzute (secetă), în scopul protejării mediul și a structurilor hidraulice și pentru stabilirea nivelurilor locale caracteristice, pentru a proiecta în viitor structuri hidraulice în porturi și în locații izolate pe Dunăre.
Rolul acestui proiect este de a contribui la îmbunătățirea siguranței navigației pe fluviul Dunărea, respectând recomandările Comisiei Dunării de la Budapesta, având în vedere creșterea traficului de mărfuri și călători, preconizat pentru următorii 10-15 ani.

Activitati: 

Activitățile proiectului sunt prezentate mai jos:

 • Managementul proiectului;
 • Analiza legislației și reglementarilor in vigoare;
 • Studiul de fezabilitate:
  • Studiul hidrologic,
  • Studiul pentru stabilirea caracteristicilor tehnico-funcționale ale echipamentelor,
  • Studiul pentru realizarea rețelei de comunicație și conectarea la sistemele existente de procesare a datelor,
  • Studiu geotehnic pentru realizarea structurilor hidrotehnice,
  • Elaborarea scenariilor tehnico-funcționale alternative (minim doua scenarii)
 • Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu (pentru fiecare scenariu luat in considerare);
 • Evaluarea scenariilor funcționale și tehnice alternative; varianta preferată;
 • Proiectarea preliminară a variantei preferate;
 • Documentația necesară pentru obținerea tuturor permiselor și aprobărilor pentru etapa SF;
 • Elaborarea documentației de licitație;
 • Pregătirea cererii de finanțare;
 • Clarificări pentru cererea de finanțare, daca sunt cerute de programul de finanțare;
 • Diseminarea informației și activități cu vizibilitate;
 • Predarea către Beneficiar a tuturor rezultatelor proiectului, rapoarte, arhive, documente de corespondență etc.
Rolul AFDJ: 
AFDJ-RA Galați în calitate de beneficiar va asigura managementul tehnic, administrativ și financiar prin intermediul Unității de Implementare
Acoperire geografica si consortiul: 

Proiectul, ca arie geografică se derulează pe teritoriul a 12 județe limitrofe Dunării, (Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța, Brăila, Galați și Tulcea).
AFDJ Galați, monitorizează variațiile parametrilor recoltați din rețeaua proprie de stații hidrometrice, amplasată de-a lungul Dunării, de la Baziaș la Sulina.
Se dorește reabilitarea acestei rețele de stații hidrometrice, în locațiile prezentate în tabelul de mai jos.

Harta cu aria de desfasurare a proiectului

 

Nr. crt. Port

Pozitia km

(pe Dunare)

1 Sulina 0
2 Tulcea 71
3 Isaccea 103
4 Galați 150
5 Brăila 170
6 Hârșova 253
7 Cernavoda 300
8 Călărași 370
9 Oltenița 430
10 Giurgiu 493
11 Zimnicea 554
12 Turnu Măgurele 597
13 Corabia 630
14 Bechet 679
15 Rast 738
16 Calafat 795
17 Cetate 811
18 Gruia 851
19 Turnu Severin 931
20 Orșova 954
21 Drencova 1015
22 Moldova Veche 1048
23 Baziaș 1072

Tabel cu mirele hidrometrice existente pe Dunare

sector Bazias - Gruia

sector Cetate - Corabia

sector Turnu Magurele - Oltenita

sector Calarasi - Sulina

 

Beneficii: 

De rezultatele acestui proiect vor mai beneficia și următoarele entități:

 • Utilizatori ai cailor navigabile din Romania si din alte tari;
 • Administrația Porturilor Dunării Fluviale - Giurgiu "APDF Giurgiu";
 • Administrația Porturilor Dunării Maritime - Galați "APDM Galați";
 • Administrația Canalelor Navigabile - Constanta "ACN Constanța";
 • Autoritatea Navală Română;
 • Administrația Națională "Apele Române";
 • Institutul Național de Hidrologie și de Gospodărire a Apelor – INHGA;
 • Administrația Națională de Meteorologie – ANM;
 • Administrația Naționala a Pădurilor "ROMSILVA"

Va contribui la îmbunătățire rețelei de transport între statele membre ale Uniunii Europene, prin crearea cadrului tehnic necesar, în vederea furnizării informațiilor necesare, actualizate privind condițiile de navigație pe sectorul românesc al Dunării.
Administrația Fluvială a Dunării de Jos-R.A. Galați a semnat cu iC Consulenten Ziviltechniker GesmbH, contractul nr.28/27.02.2015, privind realizarea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice, folosită în întreținerea condițiilor de navigaţie pe sectorul românesc de Dunăre.