Complex administrare cai navigabile Giurgiu

Denumire proiect: 
Complex Administrare Căi Navigabile Giurgiu
Acronim proiect: 
CA CN GIURGIU
Finantare: 

Finantare de la bugetul de stat

Bugetul total al proiectului: 26.022.000 RON din care C+M 19.185.000 RON

Obiective: 

Obiectivul general al proiectului consta in realizarea obiectivului de investiţie Complex de administrare cai navigabile Giurgiu, care va asigura condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor Sectiei Cai Navigabile Giurgiu in vederea indeplinirii sarcinilor ce ii revin pentru intretinerea si semnalizarea  şenalului navigabil al Dunării pe sectorul comun romano-bulgar, in conformitate cu recomandarile Comisiei Dunarii si celelalte reglementari interne in vigoare. In acest sens, in conformitate cu Studiul de Fezabilitate revizuit si Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 412/24.05.2016 se vor realiza urmatoarele obiecte:

 • Cladire Administrativa: Corp A P+1 si Corp B P+2, Sc =327 mp Scd=807 mp;
 • Atelier de intretinere si reparaţii mijloace de semnalizare: Sc=665 mp Scd=780 mp;
 • Platforma si sistematizare pe verticala S= mp;
 • Cheu pentru acostare nave L=128 m Splatforma =1580 mp;
Durata: 

Realizarea obiectivului se va derula pe o perioada de 24 luni.

Activitati: 

Activitatile desfăşurate pentru realizarea obiectivului sunt urmatoarele:

 • Revizuirea Studiului de Fezabilitate in anul 2015 si aprobarea investiţiei prin OMT nr. 412/2016;
 • Procedura de achiziţie publica pentru atribuirea contractului de execuţie a lucrarilor;
 • Icheierea contractului nr. 18/27.02.2018 cu SC VEPEX COM SRL Galati;
 • Procedura de achiziţie publica pentru serviciile de Supervizare a execuţiei lucrarilor;
 • Incheierea contractului nr. 59/04.06.2018 cu SC FUCOMAR PROCONSULTING SRL Ploiesti pentru supervizarea execuţiei lucrarilor;
 • Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Liste de cantitati si Caiete de Sarcini pentru Cheu de acostare nave;
 • Executia lucrarilor la fiecare obiect al investiţiei;
 • Realizarea branşamentului la reţeaua de energie electrica prin post de transformare 630 KVA;
 • Realizarea branşamentului la reţeaua de gaze natural;
 • Receptia la terminarea lucrarilor la fiecare obiect al investiţiei;

Receptia finala dupa derularea perioadei de garanţie a lucrarilor executate

Rolul AFDJ: 
AFDJ-RA Galati in calitate de beneficiar va asigura managementul tehnic/administrativ si financiar prin intermediul echipei desemnata prin decizia conducerii.
Beneficii: 

Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi armatorii romani sau straini, a caror nave navigheaza pe caile navigabile interioare. Asigurarea conditiilor optime de navigatie pe sectorul romano-bulgar al Dunarii va conduce la imbunatatirea sigurantei transportului naval, intreaga societate va beneficia de costuri reduse la marfurile transportate.