BORD

steag UEMTIlogo AFDJInstrumente StructuraleProgramul Operational Sectorial

Denumire proiect: 
Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii adancimilor minime de navigare
Acronim proiect: 
BORD
Finantare: 

Fonduri nerambursabile UE-FEDR - 85%
Finantare de la bugetul de stat - 15%
Bugetul total al proiectului: 1.106.080 Euro

Proiectul este propus spre finantare in cadrul Programului Operational "Transport" (POS-T) 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 2- Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport.

Obiective: 

Obiectivul general al acestui proiect este imbunatatirea sigurantei navigatiei pe fluviul Dunarea, respectand totodata Directivele Europene si recomandarile Comisiei Dunarii si tinand cont de cresterea traficului de marfuri si calatori preconizat pentru urmatorii 10-15 ani.

Obiectivul specific consta in realizarea acestei retele de borne geodezice de sprijin pentru lucrarile topo-hidrografice pe Dunare, in vederea monitorizarii adancimilor minime de navigatie si pentru imbunatatirea activitatilor de intretinere a senalului (semnalizare plutitoare, costiera, masuratori topohidrografice, dragaje).

Scopul acestui proiect este de a realiza o retea de borne geodezice de sprijin de-a lungul sectorului romanesc de Dunare, canalul Dunare - Marea Neagra si Poarta Alba - Midia - Navodari, care va fi utilizata pentru monitorizarea dinamicii albiei fluviului, si care va furniza date precise pentru producerea hartii electronice de navigatie.

Reteaua de borne geodezice de sprijin de-a lungul Dunarii care urmeaza sa fie realizata, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie de talia retelei geodezice nationale;
 • sa fie adoptata de Reteaua Geodezica Nationala de triangulatie;
 • sa fie adoptata de Reteaua Nationala de puncte GPS;
 • sa fie adoptata de Reteaua Nationala de Nivelment de Inalta Precizie.

Fiecare borna va avea coordonate in urmatoarele sisteme de proiectie:

 • sistemul national STEREO' 70, elipsoid Krassovski si sistem de referinta Marea Neagra Constanta 1975 si Marea Neagra Sulina.
 • proiectie UTM, elipsoid WGS 84 si coordonate geografice (elipsoidale) si in sistemul de proiectie al tarilor vecine (Serbia, Bulgaria, Moldova si Ucraina - necesar pentru comparare si schimbul de date).

De asemenea, vor avea coordonate in sistemul de coordonate ETRS 89 (European Terrestrial Reference System 1989) - elipsoid GRS 80 (practic identic cu WGS 84) [Este un sistem de referinta standard pentru tarile europene - propus de EUREF si EuroGeographics]. Coordonatele in sistem ETRS 89 vor fi obtinute prin conectarea la Reteaua Geodezica Nationala (GPS) - Clasa A sau/si Clasa B (din zona nord - dunareana).

Rolul acestui proiect este de a contribui la imbunatatirea sigurantei navigatiei pe fluviul Dunarea, respectand recomandarile Comisiei Dunarii de la Budapesta si avand in vedere cresterea traficului de marfuri si calatori preconizat pentru urmatorii 10-15 ani.

Acoperire geografica: 
Proiectul se deruleaza pe teritoriul a 12 judete limitrofe Dunarii, judetul Constanta si in Delta Dunarii.
Durata: 

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 2 ani.

Activitati: 

Activitatile proiectului sunt structurate in sase stadii, primul stadiu este cel prin care se deruleaza procedurile de achizitii, urmat de alte cinci stadii, dupa cum se prezinta mai jos:

 • Stadiul 0 (aprox. 2 luni): Procedura de achizitie pentru supervizarea lucrarilor si procedura de achizitie pentru executia lucrarilor proiectului, organizare licitatii: pregatirea documentelor de achizitie, derularea achizitiilor, finalizarea procedurilor de achizitie.
 • Stadiul 1 (aprox. 2 luni): Semnarea contractelor de supervizare si de lucrari. Pregatirea terenului si determinarea pozitiei bornelor in teren.
 • Stadiul 2 (aprox. 2 luni): Saparea gropilor pentru fiecare dintre cele 3 borne, la fiecare locatie.
 • Stadiul 3 (aprox. 3 luni): Realizarea prefabricatelor - placile de beton, bornele, bulonii.
 • Stadiul 4 (aprox. 4 luni): Transportul prefabricatelor pe apa sau pe uscat, in functie de accesul in teren, montarea bornelor si turnarea placilor de protectie.
 • Stadiul 5 (aprox. 2 luni): Reverificarea pozitionarii bornelor in teren.

model borna

Rolul AFDJ: 
AFDJ-RA Galati in calitate de beneficiar va asigura managementul tehnic, administrativ si financiar prin intermediul Unitatii de Implementare.
Beneficii: 

De rezultatele acestui proiect vor mai beneficia si urmatoarele entitati:

 • Utilizatori ai cailor navigabile din Romania si din alte tari;
 • Administratia Porturilor Dunarii Fluviale - Giurgiu "APDF Giurgiu";
 • Administratia Porturilor Dunarii Maritime - Galati "APDM Galati";
 • Administratia Canalelor Navigabile - Constanta "ACN Constanta";
 • Agentia Nationala de Cadastru si Publicitatea Imobiliara "ANCPI";
 • Administratia Nationala "Apele Romane";
 • Administratia Nationala a Padurilor "ROMSILVA".

Se va realiza o imbunatatire a retelei de transport intre statele membre ale Uniunii Europene.

Administratia Fluviala a Dunarii de Jos-R.A. Galati a semnat cu S.C.INTERCONSTRUCT S.R.L contractul nr.184/29.11.2011 privind proiectarea si executia lucrarilor si cu Universitatea Tehnica de Constructii-Bucuresti a semnat contractul nr.22/23.11.2012 privind prestarea de servicii de supervizare a lucrarilor in cadrul proiectului:"Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii adancimilor minime de navigare".

Rapoarte: