Tarife pentru prestatii diverse

Valabile de la 01.02.2017

1. Tarife pentru stationarea navelor in danele Administratiei

 • nave maritime: 13,5 euro/nava/zi;
 • nave fluviale: 4,5 euro/nava/zi;
 • pontoane: 100 euro/luna;
 • nave de agrement sau nave care stationeaza la mal neamenajat: 2,5 euro/nava/zi.

2. Editare buletin hidrometeorologic

 • 2,1 euro/exemplar

3. Eliberarea de informatii hidrometeorologice pentru obtinerea certificatului de forta majora

 • 27 euro/port x an

4. Comunicarea datelor privind navele care tranziteaza canalul Sulina

 • 133 euro/luna

5. Eliberarea avizului preliminar pentru desfasurarea activitatii in zona de jurisdictie a Administratiei

 • 56 euro/aviz

6. Baraj antipoluant

 • 0,39 euro/m x zi

7. Tariful aplicat la extractia produselor de balestiera pentru compensarea efortului suplimentar depus de Administratie prin dragajul la punctele critice de pe Dunarea fluviala

 • 2 euro/tona

8. Masurarea cu sonda ultrason a unui punct de sudura

 • 1,2 euro/punct

9. Executarea de masuratori cu nava tip Donaris (la acest tarif se va adauga tariful de functionare al navei)

 • 150 euro/km patrat

10. Prelucrarea datelor rezultate in urma masuratorilor executate cu nava Donaris

 • 871 euro/km patrat

11. Eliberarea situatii centralizatoare cu date hidrometeorologice (cote, adancimi, gheata)

 • 18 euro/port x an

12. Acordarea de aviz pentru case de vacanta

 • 69 euro/aviz

13. Eliberarea avizului de extractie produse de balastiera

 • 346 euro/aviz

14. Eliberarea avizului pentru stabilirea si aprobarea locurilor pentru deversarea materialului dragat, pentru lucrari legate de bazine portuare, canale de legatura, canale si guri de deversare, bazine plutitoare, baze de agrement, stabilirea si aprobarea punctelor de trecere bacuri

 • 300 euro/aviz

15. Eliberarea avizului pentru lucrari legate de stabilirea amplasamentelor pentru pontoane de acostare, flotoare sau alte utilaje si dispozitive plutitoare

 • 184 euro/aviz

16. Eliberarea avizului pentru lucrari legate de subtraversare sau subtraversare albie, poduri, constructii hidrotehnice (statii pompare, dane, terminale petroliere, dane incarcare-descarcare cariera, dane incarcare-descarcare cereale, lucrari de aparare maluri, diguri, lucrari de consolidare maluri sau alte lucrari care pot influenta morfologia albiei, regimul hidraulic cu efecte in timp pentru desfasurarea navigatiei, scurgerea ghetii)

 • 415 euro/aviz

17. Eliberarea avizului pentru punct izolat

 • 91 euro/aviz