Tarife pentru prestatii diverse

Pentru anul 2020

Tarife diverse

Nr. Crt. Denumire tarif Tarif 2020 Unitate de masura
1 Tarif pentru eliberarea buletinului hidrometeorologic pentru Dunăre 3 euro/exemplar
2 Tarif pentru eliberarea de informații hidrometeorologice în vederea obținerii certificatului de forță majoră de la Camera de Comerț si Industrie 40 euro/port x an
3 Tarif pentru eliberarea de situații centralizatoare date hidrometeorologice (cote, adâncimi, temperaturi, gheață) 53 euro/port x an
4 Tarif pentru acordarea de aviz pentru case de vacanță 124 euro/aviz
5 Tarif pentru  eliberarea  avizului de extracții produse de balastieră 493 euro/aviz
6 Tarif pentru eliberarea avizului pentru stabilirea și aprobarea locurilor pentru deversarea materialului dragat, pentru lucrări legate de bazine portuare, canale de legătură, canale și guri de deversare, bazine plutitoare, baze de agrement, amenajări piscicole în albia Dunării, stabilirea și aprobarea punctelor de trecere bacuri (mal-mal) 370 euro/aviz
7 Tarif pentru eliberarea avizului pentru lucrări legate de stabilirea amplasamentului pentru pontoane de acostare, flotoare sau alte utilaje și dispozitive plutitoare 247 euro/aviz
8 Tarif pentru eliberarea avizului pentru lucrări de subtraversare sau supratraversare albie, poduri, construcții hidrotehnice adiacente albiei (stații pompare, dane și terminale petroliere, dane încărcare – descărcare cariera, dane încărcare – descărcare cereale), lucrări de apărare maluri, diguri, lucrări de consolidare maluri sau alte lucrări ce pot influenta morfologia albiei, regimului hidraulic cu efecte în timp pentru desfășurarea navigației, scurgerea gheții 493 euro/aviz
9 Tarif pentru eliberarea avizului pentru punct izolat 196 euro/aviz
10 Executare de masuratori cu nava tip Donaris(la acest tarif se va adauga tariful de functionare al navei) 248 euro/km patrat
11 Prelucrarea datelor rezultate in urma masuratorilor executate cu nava Donaris 502 euro/km patrat
12 Măsurarea cu sonda ultrason a unui punct de sudură 8 euro/punct
13 Tarif aplicat la extracția produselor de balastieră pentru compensarea efortului suplimentar depus de Administrație prin dragajul la punctele critice de pe Dunărea fluvială 1,7 euro/tona
14 Tarif pentru eliberarea de situații statistice (istorice) date hidrometeorologice (cote, adâncimi, temperaturi, gheață) diverse perioade mai mari de 1 an (ex. : 2 ani, 5 ani, 10 ani, 50 ani, etc.) 33 euro

Tarife de stationare in dane

Nr. Crt. Denumite tarif Tarif 2020 Unitate de masura
1 Tarif stationare constructii plutitoare in dane 85 euro/luna
2 Tarif stationare nave maritime in dane 13,5 euro/nava/zi
3 Tarif stationare nave fluviale in dane 4 euro/nava/zi
4 Tarif stationare nave de agrement in dane sau nave care stationeaza la cheu 1,5 euro/nava/zi

Tarife de baza pentru stabilirea chiriilor pentru locuinte, conform HGR 310/2007

Nr. Crt. Categoria suprafetelor Tarif de baza (lei/mp)
1 Suprafata locuibila 0.84
2 Suprafata antreu, tinda, veranda, culoar, bucatarie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera baie, WC 0.34
3 Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor, logiilor, spalatoriilor, uscatoriilor 0.19
4 Suprafata garajelor 1.27
5 Suprafata dotarilor speciale : piscina, sauna, sera, crama, si altele asemenea 1.27
6 Suprafata anexelor gospodaresti aferente locuintelor din mediul rural 0.02
7 Curte si gradina 0.03

 

Aceste tarife aplicate la categoria suprafetei si numarul de metri patrati se inmultesc cu 2,5 motivat de faptul ca aceste locuinte sunt in zona A a orasului Sulina, in conformitate cu OUG 40/1999. In cazul in care chiriasul nu este salariat al Administratiei chiria se va majora cu 30%, in conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie nr.31404/29.11.2006