Pentru anul 2020

1. Tarife lunare pentru prestatii cu navele

Nr.crt. Nava/Utilaj Tarif Unitate de masura
cu combustibilul, lubrifiantii, materialele, munca vie in sarcina beneficiarului euro/luna cu combustibilul, lubrifiantii, in sarcina beneficiarului euro/luna
1 Salanda maritima hidroclap autopropulsata Silistea 2 940 mc 9.224 27.620 euro/luna
2 Salanda fluviala hidroclap autopropulsata Iglicioara 2 940 mc 9.158 27.677 euro/luna
3 Salanda fluviala hidroclap autopropulsata Iglicioara 6 940 mc 4.999 23.300 euro/luna
4 Salanda fluviala hidroclap autopropulsata Midia 17 940 mc 5.444 24.228 euro/luna
5 Remorcherul maritim, portuar si de rada GALATI 3 18.163 43.197 euro/luna
6 Draga absorbant-refulanta 2680 mc 142.889 178.758 euro/luna

 

INSTRUCTIUNI PENTRU APLICAREA TARIFELOR LUNARE CU CHELTUIELI LA BENEFICIAR, PENTRU PRESTII CU NAVELE SI UTILAJELE AFDJ RA GALATI PENTRU 2019 - 2020

1. Tariful lunar se aplica proportional cu zilele lucrate din luna, dar nu pentru mai putin de o luna.

2. Tarifele se calculeaza pentru o perioada medie anuala de 30,5 zile pe luna.