PILOTAJ

In conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 22/1999, republicata, privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, serviciile de siguranta in porturi si pe caile navigabile se desfasoara sub controlul statului, prin minister.

Sunt considerate servicii de siguranta, pilotajul navelor maritime la intrarea si iesirea din porturi, intre danele aceluiasi port si pe caile navigabile interioare. Prin Ordinul de Ministru nr. 635/2010, ministerul a stabilit porturile, caile navigabile interioare, zonele sau portiunile din aceste zone, precum si categoriile de nave, pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu. Pilotajul navelor maritime pe sectorul de Dunare cuprins intre rada Sulina si Braila se desfasoara in conformitate cu prevederile Conventiei despre regimul navigatiei pe Dunare, semnat la Belgrad in data de 18 august 1948, ratificata de Romania prin Decretul nr. 298/1948.

In conformitate cu dispozitiile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1008/2012, modificat la Art. 2, Alin. 2 cu dispozitiile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 708/2017, pilotajul navelor maritime pe sectorul de Dunare cuprins intre rada portului Sulina si Braila, portul Sulina, precum si manevrele de sosire si plecare din porturile Sulina, Tulcea, Galati si Braila, se asigura de catre Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati, prin corpul propriu de piloti.

Pentru anul 2020

 

TARIFE PENTRU PILOTAJUL NAVELOR MARITIME ŞI FLUVIO-MARITIME PE SECTORUL DUNĂRII CUPRINS ÎNTRE RADA MARITIMĂ SULINA ŞI BRĂILA (KM 175) PRECUM ŞI ÎN PORTURILE SITUATE PE ACEST SECTOR

 

A. PILOTAJ DE MANEVRA

I. Pilotarea navelor la sosirea sau plecarea în/din portul Sulina (trecerea Barei Sulina): 

TRB TARIF
Nave pana la 100 TRB 381$
Nave de la 101 la 5000 TRB 376$ + (TRBx0,050$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 386$ + (TRBx0,049$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 396$ + (TRBx0,048$)
Nave peste 30001 TRB 426$ + (TRBx0,047$)

II. Pilotarea navelor la manevra de acostare sau plecare port Sulina, cat si pentru efectuarea manevrei de bunker in zona Mm 60-61, fara imbarcare/debarcare pilot:

TRB TARIF
Nave pana la 100 TRB 27$
Nave de la 101 la 2000 TRB 24$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 84$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 171$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 311$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 341$ + (TRBx0,026$)

III.Pilotarea navelor la manevra de mutare de la o dana la alta , in portul Sulina:

TRB TARIF
Nave pana la 100 TRB 27$
Nave de la 101 la 2000 TRB 24$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 84$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 171$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 311$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 341$ + (TRBx0,026$)

IV.Pilotarea navelor la manevra de acostare si plecare in portul Tulcea, manevra acostare in porturile Galati, Braila, preluarea navelor la intrarea în zona în care pilotajul devine obligatoriu km 175 (când nava vine de pe linia de sus):

TRB TARIF
Nave pana la 100 TRB 141$
Nave de la 101 la 2000 TRB 138$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 198$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 285$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 425$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 455$ +(TRBx0,026$)

V.Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora la intrarea în zona în care pilotajul devine obligatoriu Mm 44 (când nava vine de pe Bratul Chilia - Canalul Bâstroe):

TRB TARIF
Nave pana la 100 TRB 255$
Nave de la 101 la 2000 TRB 252$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 312$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 399$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 539$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 569$ + (TRBx0,026$)

VI.Pilotarea navelor la manevra de acostare la Mm 60 sau plecare de la Mm 60, cu imbarcare/debarcare pilot:

TRB TARIF
Nave pana la 100 TRB 597$
Nave de la 101 la 2000 TRB 594$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 654$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 741$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 881$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 911$ + (TRBx0,026$)

VII.Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora la  Reni:

TRB TARIF
Nave pana la 100 TRB 483$
Nave de la 101 la 2000 TRB 480$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 540$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 627$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 767$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 797$ + (TRBx0,026$)

VIII.Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora la Giurgiulesti:

TRB TARIF
Nave pana la 100 TRB 426$
Nave de la 101 la 2000 TRB 423$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 483$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 570$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 710$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 740$ + (TRBx0,026$)

IX. Pilotarea navelor la manevra de plecare din porturile Galati si Braila:

TRB TARIF
Nave pana la 100 TRB 155$
Nave de la 101 la 2000 TRB 152$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 212$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 299$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 439$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 469$ + (TRBx0,026$)

X. Pilotarea navelor la manevra din dana in dana sau rada in porturile Braila, Galati, Tulcea:

TRB TARIF
Nave pana la 100 TRB 269$
Nave de la 101 la 2000 TRB 266$ + (TRBx0,030$)
Nave de la 2001 la 5000 TRB 326$ + (TRBx0,029$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 413$ + (TRBx0,028$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 553$ + (TRBx0,027$)
Nave peste 30001 TRB 583$ + (TRBx0,026$)

B. PILOTAJ DE LINIE

Prestatia privind pilotajul navelor pe Dunărea maritimă din portul Sulina pana la km 175 (si retur) sau intre porturi/pozitii intermediare (Tulcea, Reni, Giurgiulesti, Galati, Braila, etc.) se aplica proportional cu distanta parcursa:

Pilotarea navelor pe Dunărea maritimă pe relatia Sulina – Km 175, Km 175 - Sulina:

TRB TARIF nou calculat
Nave pana la 100 TRB 405$
Nave de la 101 la 1000 TRB 400$ + (TRBx0,060$)
Nave de la 1001 la 5000 TRB 410$ + (TRBx0,050$)
Nave de la 5001 la 10000 TRB 435$ + (TRBx0,045$)
Nave de la 10001 la 30000 TRB 485$ + (TRBx0,040$)
Nave peste 30001 TRB 635$ + (TRBx0,035$)

C. Folosirea pilotinelor pentru debarcarea piloţilor în situaţia în care navele rămân la ancoră in zona porturilor Sulina, Tulcea, Mm 60, Reni, Giurgiulesti, Galaţi, Brăila sau pentru navele care ies din zona în care pilotajul este obligatoriu, respectiv Mm 44 , Km 175, precum si cazul in care comanda pentru pilotaj este anulata de catre agent sau comandantul navei maritime, etc. dupa ora la care s-a comandat inceperea prestatiei:

Debarcare pilot TARIF/PRESTAŢIE
Bara Sulina 354 $
Tulcea 114 $
Galati, Braila si in zona Km 175 114 $
Mm 44 228 $
Giurgiulesti 399 $
Reni 456 $
Mm 60 570 $

D. In cazul in care pilotul asteapta la bordul pilotinei imbarcarea la bordul navei maritime pentru care s-a solicitat prestarea serviciului de pilotaj: 

Prestatie TARIF/PRESTAŢIE
Bara Sulina 177 $/ora
Porturile Tulcea, Braila, Galati, Mm 44, Km 175 114 $/ora
Reni, Giurgiulesti, Mm 60 114 $/ora

E. Disponibilizarea pilotului la bordul navei maritime, fără a efectua prestaţia, se taxează cu 25 $/ora.

 

NORME DE APLICARE:

I.    Situaţiile în care se tarifează disponibilizarea pilotului la bordul navei, fără a efectua prestaţia:

1.     Nava navigă aval pentru ieşire la Marea Neagră timp în care bara Sulina se declară impracticabilă. Există posibilitatea ca nava să poată ancora într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului dar nu se doreşte acest lucru de către comandant sau agent;

2.     Nava navigă aval pentru ieşirea la Marea Neagră timp în care condițiile hidrometeorologice la Bara Sulina devin nefavorabile pentru debarcarea pilotului. La solicitările agentului conducerea Administraţiei aprobă ieşirea navei la Marea Neagră cu pilotul la bordul ei şi debarcarea acestuia în primul port român sau străin, urmând ca returul în portul de îmbarcare al pilotului să fie pe cheltuiala navei – se va tarifa pilot disponibil la bordul navei din momentul trecerii Barei Sulina până când pilotul este debarcat în primul port (român sau străin);

3.     Cu toate că bara Sulina este deja declarată impracticabilă, navele pleacă din terţe porturi având destinaţia Marea Neagră. Indiferent dacă există sau nu posibilitatea ancorării navei într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului;

4.     Daca in momentul in care se solicita efectuarea voiajului amonte/aval exista deja fenomenul de ceata in locatia de unde pleaca nava, se calculeaza pilot disponibil la bordul navei.

5.     Datorită unor prevederi legislative navigaţia pe timpul nopţii în aval de Mm 44 (pentru toate navele maritime) şi amonte după Mm 35 (doar pentru navele ce transportă mărfuri periculoase) este interzisă;

6.     Daca agentul comandă prestatia piloţilor la Mm 44, Reni, Giurgiuleşti, Mm 61 sau Km 175 dar navele ce trebuiau pilotate nu ajung în zonă la ora solicitată de agent, piloţii aşteaptă în pilotină sosirea navei, caz în care aceste situatii vor fi asimilate tarifului de pilot disponibil la bordul navei şi calculate în acest sens;

7. Daca prestatia este anulata, tariful de pilot disponibil la bord se va aplica din momentul plecarii salupei pana la intoarcerea acesteia in port;

8.     Nava este oprită din voiaj pentru efectuarea controlului de intrare/ieşire din bară;

9.     Nava nu este gata de plecare la ora comandată de agent;

10.   Nava are defecţiuni la diverse instalaţii ce nu îi permit continuarea navigaţiei;

11.  Nava este oprita de către organele de căpitănie pentru cercetarea unor evenimente in care a fost implicată;

12.  Hotărârea comandantului navei de a nu mai naviga, cu reţinerea pilotului la bordul navei.

II.    Situaţiile în care NU se tarifează disponibilizarea pilotului la bordul navei, fără a efectua prestaţia:

1. Nava navigă aval pentru ieşire la Marea Neagră timp în care bara Sulina se declară impracticabilă. Nu există posibilitatea ca nava să ancoreze într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului fără ca acest fapt să presupună întoarcerea sau deturnarea navei de la traseul avut;

2. În timpul efectuării voiajului amonte/aval apare fenomenul de ceață - nu se va tarifa pilot disponibil la bordul navei;

3. Autoritățile (AFDJ, APDM, ANR) închid navigația pe anumite sectoare ale Dunării maritime și/sau ale Canalului Sulina (Ziua marinei, efectuare transport special, eveniment de navigație al unei terțe nave, etc.) precum și în cazurile în care nava este blocată în gheață și nu poate ajunge la destinație sau la o zonă în care este permisă debarcarea pilotului ;

4. În situațiile în care nava staționează într-o zonă în care nu este permisă debarcarea pilotului și nu există posibilitatea ajungerii la o zonă în care debarcarea pilotului este permisă fără a presupune întoarcerea sau abaterea navei din voiajul ei, excepție făcând situațiile prezentate mai sus.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE

1. Pentru prestaţiile efectuate în zilele de sâmbăta, duminica şi sărbători legale, tarifele se majorează cu 10% (de vineri ora 18,00 pana luni ora 6,00 sau similar).

2. Pentru prestaţiile efectuate la nave cu mărfuri periculoase la bord, tariful se majorează cu 15%.

3. Pentru prestaţiile efectuate la nave/parti de nava fără motorul principal în funcţiune sau care nu sunt dotate cu motor, tariful se majorează cu 100%. Pentru manevrele efectuate "pe parâmă", tariful se reduce cu 50%.

4. Pentru prestatiile efectuate cu nave legate solidar (la brat) se va calcula o singura prestatie cu valoare insumata a TRB-ului celor doua nave si va fi desemnat un singur pilot.

5. Pentru prestatiile efectuate cu pilotinele la transporturile speciale (ansambluri de nave legate) se va calcula o singura cursa a pilotinei.

6. Calculul prestatiei de pilotaj pentru pilot disponibil la bord se efectueaza la timpul efectiv prestat.

7. Calcularea tarifelor de pilotaj se va efectua proportional cu distanta parcursa, considerand pozitia porturilor dupa cum urmeaza:

a) Sulina la Mm 0

b) Tulcea la Mm 39

c) Reni la Mm 69

d) Giurgiulesti la Mm 72

e) Galati la Mm 81

f) Braila la Km 170

 

NOTA:

În afară de situaţiile prevăzute la pct. C., folosirea pilotinelor pentru imbarcarea – debarcarea piloţilor nu va fi facturată separat, contravaloarea acestora fiind cuprinsă în tarifele mai sus prezentate.