Buletin informativ legea nr. 544/2001

Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu

A) Actul normativ care reglementeaza organizarea si functionarea regiei-H.G.nr.492/2003
B) Structura organizatorica (organigrama) si atributiile organelor de conducere si ale structurilor functionale
C) Coordonatele de contact, respectiv denumire, sediu, numere de telefon/fax, adresa de e-mail, inclusiv datele de contact ale subunitatilor
D) Programul de functionare
E) Programul de audiente
F) Informatii financiare - Bugetul de venituri si cheltuieli
G) Informații financiare - Bilantul contabil
H) Programele si strategiile proprii
I) Lista cuprinzand documentele de interes public
J) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
K) Modalităti de contestare in situatia in care persoana se consideră vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
    a) Reclamatie(1) - reclamație în situatia in care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informație prin refuz.
    b) Reclamatie(2) - reclamatie în situatia in care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informație prin neprimirea răspunsului.

AFDJ RA GALATI asigura accesul liber si neingradit al persoanelor la informatii de interes public, in temeiul si conditiile prevazute de Legea nr.544/2001 si H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Activitatea de acordare a audientelor este parte integranta a asigurarii accesului la informatii de interes public si este realizata de catre Directorul General, in calitatea sa de reprezentant legal al regiei.
Programul de acordare a audientelor, la nivelul administratiei, este:

  • in zilele de luni, intre orele 09:00-10:00,
  • exceptie fac situatiile in care zilele de luni sunt zile nelucratoare.

Audientele se acorda doar in baza aprobarii cererii solicitantului de catre Directorul General si a programarii acestora.
Cererea solicitantului de intrare in audienta trebuie sa contina elementele minime si necesare, conform formularului de cerere, care se gaseste la Registratura/Secretariatul regiei sau care poate fi procurat, prin descarcare, de pe site-ul oficial www.afdj.ro., sectiunea Contact - Audiente.
Cererile solicitantilor se pot depune personal, la sediul administratiei, sau se pot transmite pe fax de catre solicitanti.
Pentru eficientizarea activitatii de acordare a audientelor la nivelul regiei, cat si eliminarea birocratiei inutile ce poate interveni, in cadrul acestui proces, se vor parcurge urmatoarele etape:

  • Registratura regiei pune la dispozitie formularele de cerere si asigura activitatea de primire si inregistrare a cererilor de inscriere in audienta, dupa care le va inainta Biroului Management Organizational din cadrul Serviciului Management Organizational si Resurse Umane;
  • Biroul Management Organizational, ca si structura care gestioneaza solicitarile de acordare a audientelor, la nivelul Conducerii generale a regiei, asigura inaintarea acestor cereri catre Directorul General, in vederea aprobarii si, totodata, a programarii audientei, in functie de agenda de lucru;
  • Biroul Management Organizational, contacteaza solicitantul, telefonic/prin e-mail, in functie de datele de contact furnizate in cerere, de catre acesta, comunicandu-i informatii cu privire la aprobarea cererii de acordare a audientei, precum si datele referitoare la ziua si ora acordarii audientei;
  • Solicitantul se va prezenta la punctul de control-acces de la sediul regiei, din str. Portului, nr.32, Galati, in ziua si la ora stabilita de catre Conducerea regiei pentru acordarea audientei, cu buletinul/cartea de identitate, respectand reglementarile interne si mentionand ca are programare in vederea acordarii audientei de catre Conducerea regiei.