ANUNȚ PUBLIC

Administratia Fluviala a Dunarii de Jos R.A. Galati, in conformitate cu prevederile OG 22/1999 *** Republicată privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a demarat procedura de consultare a Normelor de Fundamentare a Tarifelor, începând cu data de 17.10.2018.

Operatorii economici, clienţi ai companiei, pot solicita Normele de Fundamentare a Tarifelor în vederea formulării de observaţii, domnului Avram Catalin, Şef Serviciu Comercial, Urmărire Contracte, la tel: 0236 / 460 812, 460 427, 311 434, int. 208, email: avram.catalin@afdj.ro

Observaţiile vor putea fi făcute în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 31.10.2018.

Observațiile/propunerile pot fi transmise la:

A.F.D.J. RA Galați

Email: secretariat@afdj.ro
Fax: 0236/460847
Registratura companiei cu sediul în, str. Portului, nr.32, Galați.
Tel: 0236/460812, 0236/460427, 0236/311434,

Data publicare: 17.10.2018
Termen limită pentru formulare observații/propuneri: 31.10.2018

 

Bine ati venit!

Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, este persoana juridica romana si functioneaza ca regie autonoma sub autoritatea Ministerului Transporturilor, in conformitate cu prevederile HGR 492/2003, cu conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte. AFDJ Galati indeplineste functia de autoritate de cai navigabile pe sectorul romanesc al Dunarii de la intrarea in tara la km 1.075 pana la iesirea in Marea Neagra, pe bratul Sulina, in rada Sulina, pe bratele navigabile ale Dunarii, Borcea, Bala, Macin, Valciu, Caleia, pe bratul Chilia cu bratele secundare, pe bratul Sfantul Gheorghe cu canalele de rectificare si pe bratele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunarea Veche. In calitatea sa de autoritate de cai navigabile si in conformitate cu prevederile Conventiei despre regimul navigatiei pe Dunare, AFDJ Galati are ca obiect de activitate asigurarea adancimilor minime de navigatie prin dragaje de intretinere, asigurarea semnalizarii costiere si plutitoare, efectuarea de masuratori topohidrografice, efectuarea de lucrari de constructii si reparatii constructii hidrotehnice pentru asigurarea conditiilor de navigatie, asigurarea efectuarii pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunarii cuprins intre rada Sulina si Braila si in porturile situate pe acest sector, punerea la dispozitia tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum si ducerea la indeplinire a unor obligatii ce revin statului roman din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte si care i-au fost incredintate prin delegare de competenta de catre Ministerul Transporturilor.

Conducerea Regiei Autonome AFDJ Galati va doreste navigare placuta!

Dunarea, si in special sectorul ei inferior, a prezentat o importanta economica deosebita, devenind in ultimele secole artera principala europeana de transporturi comerciale intre porturile Mediteranei, Marii Negre si Centrul Europei.

 

Regimul actual al navigatiei pe Dunare, este rezultatul unei lungi evolutii istorice in decursul careia, in stransa legatura cu evenimentele politice, au fost formulate si principiile dreptului international referitoare la fluviile ce traverseaza teritoriile mai multor state.

Cele mai importante etape ale stabilirii si definitivarii normelor de drept international in domeniul navigatiei pe fluviile internationale si in special pe Dunare, incepand cu revolutia franceza care a formulat pentru prima oara conceptia juridica moderna, consacrata in 1815 prin Actul final al Congresului de la Viena, pot fi prezentate in ordine cronologica astfel:

a) Crearea Comisiunii Europene a Dunarii pe sectorul maritim al Dunarii prin Tratatul de pace de la Paris in anul 1856;

b) Primirea Romaniei in Comisiunea Europeana a Dunarii in anul 1878 ca urmare a dobandirii independentei de stat;

c) Codificarea principiilor generale de drept valabile pentru fluviile internationale prin Conferinta de la Barcelona din anul 1921, la care participa si Romania si adoptarea tot in acel an a Statutului Dunarii ca urmare a Conferintei de pace de la Paris din anul 1920. Statutul Dunarii prevedea infiintarea Comisiei Internationale a Dunarii pentru sectorul Braila - Ulm.

d) Preluarea in anul 1938 de catre statul roman a unor atributii ale Comisiunii Europene a Dunarii si infiintarea in acest scop a Directiei Dunarii Maritime, ca urmare a Aranjamentului de la Sinaia;

e) Desfiintarea Comisiei Internationale a Dunarii si consolidarea pozitiei Germaniei asupra navigatiei pe Dunare prin Aranjamentul de la Viena din anul 1940;

f) Convocarea de catre Consiliul Ministrilor de Externe a unei Conferinte internationale in scopul elaborarii unei noi conventii asupra regimului Dunarii, ca urmare a Conferintei de Pace de la Paris din anul 1946.

Conferinta internationala s-a tinut la Belgrad in anul 1948 cu participarea delegatiilor din: S.U.A., Anglia, Franta, U.R.S.S., Cehoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria si Romania.

Cu toata opozitia puterilor occidentale, tarile riverane Dunarii sprijinind un proiect prezentat de fosta U.R.S.S, au hotarat ca problema navigatiei pe Dunare sa fie reglementata numai de catre acestea. In aceste imprejurari istorice a luat nastere Conventia despre regimul navigatiei pe Dunare, actualmente in vigoare.

 

SARCINI CE REVIN ROMANIEI IN CALITATE DE STAT SEMNATAR AL CONVENTIEI DESPRE REGlMUL NAVIGATlEl PE DUNARE INCHEIATA LA BELGRAD IN ANUL 1948

Prin semnarea Conventiei despre regimul navigatiei pe Dunare statele riverane si-au asumat urmatoarele obligatii:

1. Asigurarea libertatii navigatiei pentru toate navele comerciale apartinand tuturor statelor pe picior de egalitate in ceea ce priveste drepturile portuare, taxele asupra navigatei si conditiile carora este supusa navigatia de la Ulm pana la Marea Neagra urmand bratul Sulina.

2. Mentinerea conditiilor de navigatie pentru toate navele fluviale, in sectoarele Dunarii care le apartin.

3. Executarea, in sectoarele proprii navigatiei navelor maritime (Braila - Sulina), a lucrarilor necesare asigurarii si imbunatatirii conditiilor de navigatie, fara a impiedica sau stanjeni navigatia pe canalele navigabile ale Dunarii.

4. Stabilirea, impreuna cu tarile limitrofe, a lucrarilor hidrotehnice si repartizarea cheltuielilor in sectoarele unde Dunarea formeaza frontiera comuna intre state.

5. Stabilirea regulilor de navigatie in stransa concordanta cu dispozitiile fundamentale referitoare la navigatia pe Dunare adoptate de Comisia Dunarii.

6. Infiintarea in baza Conventiei a unei Administratii fluviale speciale in vederea executarii lucrarilor hidrotehnice si reglementarii navigatiei pe Dunarea maritima, compusa din reprezentantii statelor riverane (Romania si U.R.S.S.).

Pentru indeplinirea obligatiilor mentionate la punctele 4 si 6, au fost incheiate urmatoarele acorduri:

Acordul bilateral intre guvernele Romaniei si U.R.S.S., Moscova 1953 - cu privire la functionarea Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati pentru intretinerea senalului navigabil si realizarea lucrarilor hidrotehnice pe sectorul Dunarii maritime (Sulina - Braila);

Acordul bilateral intre guvernele Romaniei si R.P. Bulgaria , Sofia 1955 - cu privire la intretinerea si imbunatatirea senalului navigabil pe sectorul romano - bulgar al Dunarii intre Km. 375 si 845,5;

Acordul bilateral intre guvernele Romaniei si R.S.F. Iugoslavia , Belgrad 1976 privind stabilirea si controlul aplicarii regulilor de navigatie, intretinerea si imbunatatirea conditiilor de navigatie in sectorul unde Dunarea constituie frontiera intre cele doua state de la Km. 845,5 la Km 1075.