Audiente

AFDJ RA GALATI asigura accesul liber si neingradit al persoanelor la informatii de interes public, in temeiul si conditiile prevazute de Legea nr.544/2001 si H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Activitatea de acordare a audientelor este parte integranta a asigurarii accesului la informatii de interes public si este realizata de catre Directorul General, in calitatea sa de reprezentant legal al regiei.
Programul de acordare a audientelor, la nivelul administratiei, este:

  • in zilele de luni, intre orele 09:00-10:00,
  • exceptie fac situatiile in care zilele de luni sunt zile nelucratoare.

Audientele se acorda doar in baza aprobarii cererii solicitantului de catre Directorul General si a programarii acestora.
Cererea solicitantului de intrare in audienta trebuie sa contina elementele minime si necesare, conform formularului de cerere, care se gaseste la Registratura/Secretariatul regiei sau care poate fi procurat, prin descarcare, de pe site-ul oficial www.afdj.ro., sectiunea Contact - Audiente.
Cererile solicitantilor se pot depune personal, la sediul administratiei, sau se pot transmite pe fax de catre solicitanti.
Pentru eficientizarea activitatii de acordare a audientelor la nivelul regiei, cat si eliminarea birocratiei inutile ce poate interveni, in cadrul acestui proces, se vor parcurge urmatoarele etape:

  • Registratura regiei pune la dispozitie formularele de cerere si asigura activitatea de primire si inregistrare a cererilor de inscriere in audienta, dupa care le va inainta Serviciului Management Organizațional
  • Serviciul Management Organizațional, ca si structura care gestioneaza solicitarile de acordare a audientelor, la nivelul Conducerii generale a regiei, asigura inaintarea acestor cereri catre Directorul General, in vederea aprobarii si, totodata, a programarii audientei, in functie de agenda de lucru;
  • Serviciul Management Organizațional, contacteaza solicitantul, telefonic/prin e-mail, in functie de datele de contact furnizate in cerere, de catre acesta, comunicandu-i informatii cu privire la aprobarea cererii de acordare a audientei, precum si datele referitoare la ziua si ora acordarii audientei;
  • Solicitantul se va prezenta la punctul de control-acces de la sediul regiei, din str. Portului, nr.32, Galati, in ziua si la ora stabilita de catre Conducerea regiei pentru acordarea audientei, cu buletinul/cartea de identitate, respectand reglementarile interne si mentionand ca are programare in vederea acordarii audientei de catre Conducerea regiei.